Jeeves utmanar den norska ERP marknaden

Jeeves utmanar norska ERP marknaden

Den svenska ERP leverantören Jeeves ska expandera in i Norge och utmana den norska ERP marknaden. Detta är en del i den femårsplan som nyligen kommunicerades från företaget.

Del av offensiv strategi

- Vi har en offensiv strategi på koncernnivå med en stark aktiv ägare och en av de marknaderna där vi vill växa och bli starkare i är just Norge, där Jeeves har varit aktiva tidigare, säger Bo Johansson, vd på Jeeves. I den strategiska planen ingår både att expandera in på nya marknader och att nå en bredare målgrupp av företag. Ett annat strategiskt initiativ är att Jeeves ERP nu är molnbaserat och säljs som en tjänst där årliga uppdateringar och allt annat praktiskt som rör det egna affärssystemet ingår i den fasta månadskostnaden. Det här innebär att våra kunder kan fokusera på det de är duktiga på, den egna verksamheten, medan vi tillhandahåller ett anpassningsbart och modernt affärssystem, berättar Bo Johansson.

Jeeves affärssystem bygger på tanken att alla verksamheter är olika och är därför förändringsbart. Kunderna finns inom tillverkning, produktion, distribution, partihandel samt inom tjänsteindustrin. Den geniala arkitekturen stödjer lättbyggda och anpassade implementeringar som kan föras vidare genom varje uppgradering.

Återstart på norska marknaden

- Vi har redan kunder på den norska marknaden, till exempel Byggma ASA, StrongPoint och Marine Aluminium som använder Jeeves ERP. Vi har även svenska kunder med verksamhet i Norge, till exempel Bufab och Fagerhult. Man kan därför säga att vi gör en återstart på den norska marknaden. Vi har även vårt systersystem Garp som används av ett tjugotal kunder på den norska marknaden och här har vi redan en etablerad Partner som säljer detta, berättar Peter Aronsson, försäljningsdirektör hos Jeeves.

Söker nya aktiva partners i Norge

Att sälja via partners är inget nytt för Jeeves och Jeeves har sedan länge ett etablerat partnernätverk utanför Sverige, exempelvis Finland och Nederländerna.

- Vi vill hitta ett antal nya aktiva partners som hjälper oss att erbjuda vår produkt till kunder i Norge. Helst vill vi hitta aktörer som kan vår tilltänkta målgrupp, producerande och distribuerande mellanstora privata bolag, men också har kunskap kring den norska ERP-marknaden och har erfarenhet därifrån. Stabilitet är ytterligare en viktig faktor då våra kundrelationer kan sträcka sig över både 10 och 20 år, berättar Mikael Brodin, chef för affärsutveckling hos Jeeves.

- Vi vill få till den optimala mixen; vi bidrar med Jeeves ERP, ett anpassningsbart och molnbaserat affärssystem som står sig väl i konkurrensen på den norska marknaden, och partnern bidrar med lokal kompetens och kundrelationer. Valet av partners är mycket viktigt för oss, men troligen ännu viktigare för både våra nya och befintliga kunder, avslutar Mikael Brodin.

Kontaktpersoner:

Bo Johansson, vd, bo.johansson@jeeves.se

Peter Aronsson, försäljningsdirektör, peter.aronsson@jeeves.se

Mikael Brodin, chef affärsutveckling, mikael.brodin@jeeves.se