Jeeves-stipendiet 2020 går till…

Jeeves har även detta år tillsammans med Högskolan i Halmstad och Affärssystemprogrammet delat ut ett stipendium på 10 000 kr till den bästa kandidatuppsatsen.  

Med följande motivering tog Oskar Steen och Sandra Nguyen hem stipendiet.

”En mycket välskriven uppsats som utan att komplicera frågeställningen på ett tydligt och konkret sätt fångar essensen av den transformation som sker och kommer att ske i ERP-konsultbranschen. Bra läsning för alla bolag och enskilda konsulter som har anknytning till ERP.” – Alfred Gerum, Director Product på Jeeves.

Vi såg till att ta tillfället i akt för att gratulera Sandra och Oskar, höra om deras uppsats och vad som väntar härnäst.  

Vad handlar er uppsats om?

- Vi har skrivit om hur IT-konsulters värdeskapande förändras som konsekvens av molnbaserade affärssystem. Vårt syfte med studien var att bidra med ny kunskap om hur IT-konsulters värdeskapande kompetens och aktiviteter förändras som konsekvens av implementeringen och användandet av molnbaserade affärssystem, berättar Oskar.

Varför valde ni att skriva om just det ämnet? Vad med affärssystem i molnet är det som ni tycker är så intressant?

- Vi båda är och var intresserade av konsultrollen och tänkte tidigt att vi ville undersöka hur molnbaserade affärssystem kan påverka IT-branschen. Vi vände och vred mycket på hur vi kunde skriva om konsultrollen i relation till molnbaserade affärssystem och samtidigt bidra med ny kunskap, berättar Sandra.

- Det var först under vår praktikperiod hos konsultföretag som vi insåg att värdeskapandet hade förändrats mycket och var ett intressant ämne att undersöka mer. Resten är historia, fortsätter Oskar.  

Vad är det ni har kommit fram till med uppsatsen?

- Nu ska vi inte avslöja uppsatsen alltför mycket men vi identifierade fyra förändringar genom litteratur, som på ett eller annat sätt bekräftades av våra respondenter i våra intervjuer. Exempelvis förändras IT-konsulter roll genom att deras värdeskapande kompetens och aktiviteter blir att anpassa kundorganisationers affärsprocesser snarare än systemets processer, berättar Oskar.

- Sedan identifierade vi två nya förändringar i IT-konsulters värdeskapande, som inte återfinns i litteraturen vi läst. Ett exempel är att IT-konsulter behöver förbereda kundorganisationerna för framtida systemuppgraderingar, verksamhetsförändringar och eventuella branschförändringar vid implementeringen och användandet av molnbaserade affärssystem, tillägger Sandra.  

Vad väntar härnäst för er, vad ska ni göra efter er avslutade utbildning?

- För oss väntar ett kanske välförtjänt sommarlov. Jag ska jobba, läsa kurser och satsa på min obefintliga golfkarriär under sommaren, berättar Oskar.

- Och jag ska jobba nästan hela sommaren och förhoppningsvis kunna åka till USA i slutet av sommaren, som varit planerat sedan länge. Annars blir det att åka hem till familjen, spendera tid med dem och passa på att spela mycket fotboll. Sedan är vi båda i rekryteringsprocesser och förhoppningsvis går det bra trots allt som händer i världen, inflikar Sandra.

Hur känns det att ha vunnit och få ett stipendium på 10 000 kr och vad ska ni använda pengarna till?

- Det var otroligt kul att vinna Jeeves-stipendiet, det var ett kul mål som vi hade tidigt i processen! Vi ville bidra med ny kunskap inom IT-branschen och göra en läsvärd kandidatuppsats. Så det var superkul att få det bekräftat från Jeeves och lärarna att uppsatsen var bra och förhoppningsvis lite läsvärd! Jeeves-stipendiet var ett helt perfekt avslut på dessa tre intensiva studieår, berättar Sandra.

- Sen tänkte jag tänkte bjuda min flickvän på en middag. Något får man kompensera för alla timmar av tjat om IT-konsulters värdeskapande och molnbaserade affärssystem, inflikar Oskar.

- Och jag har tänkt flytta till Göteborg och då blir det bra med lite extra pengar till inredning och möbler. Dessutom har även min pojkvän bortprioriteras lite under mitt och Oskars intensiva skrivande på uppsatsen, vilket gör att han med förtjänar lite uppskattning. Exempelvis en ny kontroll till sitt xbox, instämmer Sandra.

Stort gratis till Sandra och Oskar och ett stort lycka till!