Jeeves lanserar Jeeves ERP Cloud

forterro arrow

Jeeves ERP Cloud är en nyckelfärdig ERP-lösning till en fast månadsavgift

STOCKHOLM, 21 Maj 2015 – Jeeves Information Systems AB (Jeeves), ett företag som tillhandahåller affärssystem till små- och medelstora företag världen över, meddelade idag att de lanserar en ny affärssystemslösning -  Jeeves ERP Cloud. Produkten är en heltäckande och underhållsfri molntjänst som levereras med support, mjukvara och plattform för infrastruktur. I tjänsten kombinerar Jeeves flexibiliteten i Jeeves ERP:s unika arkitektur med skalbarheten och kostnadsfördelen som en molntjänst medför.

Daniel Göhlin, General Manager för Jeeves, ser Jeeves ERP Cloud som ännu en produktmässig milstolpe för Jeeves. “Våra kunder har uttryckt svårigheter i att kunna hantera sina egna komplexa interna system” säger han. ”Deras IT-budget och deras IT-resurser äts upp av administration och lämnar lite tid och inga pengar över till systemutveckling eller systemanpassning. Med Jeeves ERP Cloud kan vi nu erbjuda dessa kunder en tjänst som ser till att deras affärssystem alltid fungerar optimalt och problemfritt, vilket gör det möjligt för dem att istället fokusera på den mycket viktigare uppgiften att driva sin verksamhet framåt.”

”Molntjänster är en teknisk lösning som är här för att stanna”, fortsätter Daniel Göhlin. “Både stora och små företag förstår nu att de inte verksamma inom IT-branschen och att de inte heller kan tävla med den expertis och den stordriftsfördel molntjänstleverantörer sitter på. Jeeves har tagit fram den perfekta molnlösningen för sin kundbas - det handlar inte bara om hosting, och inte heller är detta en enda multi-tenant ERP-SaaS-lösning som ska passa alla. Jeeves kombinerar det bästa av två världar – de slår ihop möjligheten till kontroll och tillgänglighetsanpassning hos ett lokalt system med de förväntade fördelarna med en molntjänst.”

Jeeves ERP Cloud är en skalbar och säker infrastruktur i världsklass. Den är optimerad för att kunna hantera alla funktioner som redan finns i Jeeves ERP.  Den helt portabla IaaS-lösningen gör det möjligt att göra omfattande systemanpassningar och ändå bibehålla möjligheten att lätt kunna göra nya uppgraderingar − det gör det också möjligt att flytta tillbaka systemet on-premise om så skulle önskas. Eftersom Jeeves ERP Cloud är ett nyckelfärdigt affärssystem, tillgängligt till en fast månadskostnad, kan det sömlöst integreras med företagets existerande IT-miljö utan någon ytterligare kostnad.  

”Genom Jeeves ERP Cloud får vår IT-avdelning större möjligheter att fokusera på andra viktiga områden och även lägga mer tid på användarfrågor och intern support. Vi säkerställer samtidigt den fortsatta utvecklingen av affärssystemet genom det ansvar Jeeves tar som partner, säger Jesper Severin, CFO på Unimedic Pharma, ett av Sveriges ledande läkemedelsföretag.

”Vi blir mindre personberoende och sårbara. I den tillväxtfas vi befinner oss, och med alla de olika krav våra bolag ställer på affärssystemet, är det också oerhört viktigt att vi har en driftsäker affärssystemmiljö. Den måste vara stabil och därför är det bra med det ansvar Jeeves tar för en säker molntjänst”, avslutar Jesper Severin.

Läs mer om Unimedics resa till molnet med Jeeves ERP Cloud här

Mer information om Jeeves ERP Cloud 

OM JEEVES ERP

Jeeves ERP är nästa generations ERP-lösning för små- och medelstora tillverkande och distribuerande företag som enkelt kan anpassas efter företagets unika behov, skydda deras konkurrensmässiga fördelar och som växer när de växer. Till skillnad från andra ERP-lösningar, gör Jeeves dynamiska modelldrivna arkitektur det enkelt och billigt att implementera och uppgradera ett mycket individuellt anpassat system som vilar på en innehållsrik uppsättning standardfunktioner. För mer information, besök www.jeeveserp.com.