Jeeves Finance Director berättar: Så här har året sett ut för oss

Året börjar lida mot sitt slut, pandemin fortsätter och många svenska företag har påverkats negativt. Jeeves Finance Director, Johan Isaksson, passar därför på att berätta hur det har gått för oss under året och hur vi ser på framtiden.

Hur arbetar Jeeves ekonomiavdelning, är det någon skillnad sedan innan pandemin?

Den största skillnaden är att vi mestadels arbetat hemifrån under pandemin vilket har varit en omställning då vi alla annars sitter tillsammans på Jeeves kontor i Göteborg. Detta har dock fungerat väldigt bra då våra processer är digitaliserade och vi har bra systemstöd i Jeeves ERP för att utföra våra uppgifter även på distans. Jag har förmånen att få jobba med ett team som är väldigt duktiga och självgående inom sina områden så det gör så klart att allt flyter på bra även om vi tyvärr inte ses så mycket fysiskt som vi är vana vid. När det gäller våra arbetsuppgifter så har vi genomgående under pandemin haft ett extra fokus på resultatuppföljning och likviditetsprognoser, då vi ju som alla andra bolag funnit oss i en ny och från början oförutsedd situation.

Hur ser du som ekonomichef på situationen i dagsläget och hur ser du på 2021?

Det är en svår situation sett till den osäkerhet som råder. Är det något man inte tycker om som ekonomichef så är det en hög grad av osäkerhet. Men jag skulle ändå säga att jag är försiktigt optimistisk när vi blickar framåt. Inom ekonomiavdelningen kommer vi även fortsatt lägga lite extra vikt vid uppföljning av resultat och likviditet. Utöver det så håller vi på att uppgradera vårt interna Jeeves ERP till version 6, i det arbetet kommer vi se över hur vi kan digitalisera och förbättra våra interna processer ytterligare, så att vi fortsatt kan jobba effektivt oavsett om vi sitter tillsammans på kontoret eller hemma. Förhoppningsvis är väl ett vaccin inte allt för långt borta så att samhället kan börja öppna upp igen.

Vilka finansiella konsekvenser räknar vi med på grund av marknadssituationen?

Liksom de flesta andra företag så har även vi påverkats negativt av pandemin vilket återspeglas i våra intäkter under året. Men totalt sett så tycker jag ändå att påverkan har varit relativt begränsad för oss jämfört med hur tufft många andra företag har det. Något som är en stor fördel för oss i tider som dessa är att vi har en stor kundbas som är utspridd över flera olika branscher.

Kommunikation är viktigt och som medarbetare är det lätt att bli orolig i osäkra tider, hur kommunicerar Jeeves ekonomiavdelning med medarbetarna för att fortsatt vara optimistiska?

Det som jag tycker är viktigt är att man kontinuerligt informerar, både kring vad vi som företag gör för att följa restriktioner och kring hur företaget mår ekonomiskt för att minska oroligheten som medföljer den typen av osäkerhet. Detta är något som vi på Jeeves lagt stor vikt på de senaste månaderna.

Hur arbetar man som en ekonomichef med att förbereda sig inför kriser?

Jag tror aldrig man riktigt kan vara förberedd för kriser som den vi upplever just nu. Men om man som ekonomichef arbetar aktivt med detaljerad prognostisering och uppföljning av både resultat och likviditet så kan man snabbt skapa sig en uppfattning av konsekvenserna och parera dem bäst det går. Detta har varit till fördel för oss när det kommer till att snabbt kunna utvärdera effekterna av pandemin och agera därefter, och i förlängningen gör det att det blir lättare att kommunicera med resten av företaget om man har en bra uppfattning av konsekvenserna.

Hur gör man som ekonomichef för att lotsa företaget genom kriser?

För oss har det varit en fördel att vi har processer och rutiner på plats som möjliggör att vi kan jobba digitalt både i våra interna processer och hur vi möter våra kunder. Det i kombination med en väl etablerad process för att aktivt kunna arbeta med budgetering, uppföljning av resultat och likviditet där hela ledningen involveras, tycker jag är viktiga komponenter för att skapa förutsättningar för att ta sig igenom kriser, små som stora. Så sammanfattningsvis: fokus på aktivt arbete med budgetering, prognostisering och uppföljning, och framförallt se till att ha rätt stöd för att jobba digitalt!