Förvånansvärt stabilt år för Jeeves konsultorganisation under 2020

Den största skillnaden nu jämfört med innan pandemin är saknaden i att vi inte får träffas ”på riktigt”, både internt för utbyte av idéer, tankar och inte minst socialt, men även med kunder för idéskapande, dialog och lösningsdiskussioner. Inför 2021 kommer vi ha lärt oss massor om hur vi jobbar på distans, vad som är utmanande, vad vi behöver fokusera på och vad som faktiskt fungerar mer effektivt genom nya arbetssätt.  Allt detta passar Mikael Brodin, Director Services på Jeeves, på att berätta om denna vecka.

Hur har året sett ut för Jeeves konsultorganisation?

Förvånansvärt bra! Dock har ju 2020 så klart varit långt mer utmanande än någon av oss kunnat förutse. Det har varit mer ansträngande för organisationen utirån förändrade arbetssätt, mindre utbyte med kollegor och även färre kontakter med kunder. Våra medarbetare har gjort, och gör, ett fantastiskt fint jobb där ute tillsammans med våra kunder, även om vi inte har kunnat ses på samma sätt som förut.

Nu har vi drivit projekt på distans nästan hela året, vad är slutsatsen? 

Slutsatsen är att vi nu vet att det fungerar mycket bättre än vad vi trodde då! Efter en lite trevande inledning har vi i dagsläget genomfört i princip alla typer av projekt på distans; från enklaste justeringar i exempelvis mallar till fullskaliga nyimplementationer. Övergripande kan vi säga att våra rena leveranser går att göra på ett minst lika bra sätt även på distans, medan de moment som innehåller en större interaktion med våra kunder kan vara lite mer utmanande, och det är för både oss och kunden. Det är ovant att föra djupa och komplexa diskussioner över exempelvis Teams eller Zoom, och det kräver lite mer förberedelser både avseende innehåll och underlag, men kanske också rent personligt; hur vill jag uttrycka mig, vad är de viktigaste delarna för mig osv. Men även här har vi lärt oss enormt mycket under året som gått.

Vad är dina främsta tips till företaget som ska genomföra ett projekt på distans?

Det vi tydligast kan se är, och egentligen som alltid, är att förberedelse lönar sig. Det är alltid viktigt men vi tycker oss se att ”utväxlingen” på de förberedelser man genomför är högre i det arbetssätt vi idag har. Det gäller då också den omvända situationen; brist på förberedelse ger än mer negativa konsekvenser. Fokus i situationen är också en framgångsfaktor. Det är bättre att dela en workshop eller liknande i flera mindre delar när vi jobbar på distans. Det skapar högre fokus i genomförandet, och har väldigt lite ställtid jämfört med exempelvis resor och annat som tidigare gett en annan planering.

Hur bör man tänka som en chef i en kris för att leda en hel konsultorganisation?

Förmågan att leda i kris kommer mycket av hur man arbetat innan det blev kris. Det som är mest beständigt är idé och vision om vilka man är och hur man vill jobba. Att tro att man, när det blir kris, ska kunna ändra saker och göra på ett helt annat sätt är optimistiskt. Generellt är det viktigt att förstå att i alla situationer av kris så kommer fler saker att behöva lösas där de uppstår. Ledningen måste i sin tur vara noggrannare i att identifiera och fokusera på vad som verkligen är viktigt.

Detta ger att man som ledare bör tänka att; mina medarbetare faktiskt löser det mesta, undvika ”brandsläckning” och detaljstyrning, försöka öka sin egen tillgänglighet för medarbetarna, och försöka identifiera och jobba med de viktigaste frågorna. Sen är det ju så att den ”kris” vi på företagen primärt har att hantera är ekonomisk, dvs hur säkerställer vi att vårt företag klarar sig bra och alla fortsatt har arbete, givetvis med undantag av de personliga tragedier som uppstår när medarbetare, eller närstående till dessa, faktiskt drabbas av Covid-19.

Hur tror du framtidens konsultorganisation kommer se ut?

Jag är inte säker om de förändringar vi ser kommer ge en förändrad organisation, utan jag tror att det främst handlar om arbetssätt och hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder. Att det som vi trodde för ett år sen inte gick, faktiskt är möjligt. Dessa förändrade arbetssätt kommer givetvis i sig ge avtryck i våra företag; hur ska kontor utformas och nyttjas, behöver en organisation vara geografiskt betingad, ökad möjlighet till självstyrande team osv.