IT-koncernen Pulsen valde Jeeves ERP för att få ett brett systemstöd i en mångsidig verksamhet

Pulsen är ett av Sveriges största IT-företag med ca 700 anställda och en omsättning på ca 1,8 miljarder kronor i en koncern med mer än tjugo bolag. Pulsen grundades redan 1964 och är en av IT-branschens verkliga pionjärer. Genom åren har företaget genomlevt mängder av omvälvande teknikskiften och i år, 2014, blev Pulsen det första svenska IT-företaget som kan fira 50-årsjubileum.

En sak som inte förändrats genom åren är Pulsens strategiska inriktning på att verkligen förstå kundernas verksamheter. Alltsedan starten har Pulsen erbjudit sina kunder IT-stöd för effektivisering och verksamhetsutveckling. Det sker genom integrationslösningar för bland annat 150 av landets kommuner, IT-stödjande tjänster inom vård och omsorg, affärssystem för flerkanalig konsumenthandel, driftstjänster för affärskritiska standardsystem, lösningar inom informationssäkerhet samt försäljning av tillämpningsprogram.

Pulsen har haft en mycket snabb expansion de senaste åren. 2012 hade koncernen drygt 400 anställda och en omsättning på knappt 1,4 miljarder. Ett år senare hade antalet anställda ökat med ett par hundra och omsättningen med drygt trehundra miljoner kronor. Sannolikt passerar omsättningen två miljarder inom en ganska snar framtid i takt med att Pulsen hittar nya expansionsområden. Etablering av allt fler bolag och verksamheter inom många nya områden har lett till att koncernen även riktar blickarna in mot den egna organisationen med målet att utveckla, effektivisera och skapa samordning.

Ett led i det arbetet är valet av Jeeves ERP som nytt affärssystem. Lösningen som valts är heltäckande och omfattar också Flex HRM för tidrapportering och förenklad personaladministration. Jeeves ERP och Flex HRM ska ersätta Pulsens egenutvecklade affärssystem samt ett flertal olika stödsystem.

- Pulsens historia vilar på en stark tradition att utveckla effektiva IT-system för branscher där människor manuellt hanterade stora mängder variationsrik information. Vi utvecklade också ett eget affärssystem som i många år fungerat bra. Den snabba IT-utvecklingen idag med allt mer komplexa och integrerade system gör dock att vi måste lägga all kraft på att vidareutveckla våra kund- och branschlösningar. Det är en nödvändighet för att vi ska fortsätta att ligga i framkant och då ska vi inte lägga resurser på att vidareutveckla och underhålla ett eget affärssystem. Vi har våra nischer där vi vill vara bäst. Jeeves har sin nisch inom affärssystem och därför har vi också valt Jeeves ERP för att få en heltäckande lösning som svarar upp mot våra behov, säger Niclas Österberg som är CFO på Pulsen.

I Pulsens beslut att välja Jeeves ERP som affärssystem har också ett framtidsscenario vägts in. En viktig del av beslutet har varit Jeeves enkelhet och flexibilitet när nya bolag ska integreras i lösningen. Dagens 25-tal bolag kommer med stor sannolikhet att inom några år vara betydligt fler. Under tillväxtresan dit kommer helhetslösningen Jeeves ERP och Flex HRM att implementeras i två faser. Den första fasen är påbörjad och fas två inleds ett par månader in på 2015.

Läs mer om Pulsen här