Intervju: ERP, AI och framtiden

Informationsvolymen har konstant ökat sedan teknik som mobilitet, moln och IoT släpptes på marknaden. Plötsligt ser vi behov av det vi kallar AI, Artificiell Intelligens, och investeringarna inom området har närmast exploderat. Jonas Andersson, VD på Herbert Nathan & Co, ett rådgivande analysbolag inom affärssystem har författat aktuella frågeställningar inom området. Christian Schreil, produktchef på Jeeves, är en av de som besvarat dem. 

1. Inom vilka områden ser du att AI kommer få störst betydelse för företag?

Det finns flera områden där AI kommer ha betydelse. Inom tillverkning kan AI & IoT användas för att lära system att öka utbytet av produkter & estimera behov för underhåll av maskiner innan fel uppstår. Med AI kan system också använda historiska data för att automatisera administrativa processer.

2. Hur kan företag skapa konkurrensfördelar om man har samma system och processer som sina konkurrenter?

Kända processer och system kan användas som grund, vilket bland annat kan hjälpa nya bolag att etablera sig snabbt på en marknad. Men i en period av radikal transformation kommer system som kan anpassas & anamma nya teknologier ge nya resultat till organisationer, där äldre system inte gör det.

3. Hur långt fram i tiden ligger det att ekonomiavdelningens arbete helt kan automatiseras och elimineras?

För en ekonomiavdelning går det redan att automatisera många processer som utförs av anställda. Fakturaattestering kan inom gränsvärden ske automatiskt. System kan med AI hitta fler processer att automatisera. Således kan avdelningen fokusera nya värdeskapande arbete.

4. Vilka är dina tre viktigaste råd till företag som behöver modernisera sin applikationsmiljö och sitt affärssystem?

Behovet kommer ofta från att organisation & process behöver förändras för att kunna uppnå nya resultat, och system behöver stödja verksamheten i detta. Välj molnet för att slippa eget tekniskt underhåll. Tänk också på vad som kan automatiseras med smartare processer, integrationer och mobilitet.

Läs också:

Rapport: Digitalisera mer kostnadseffektivt genom val av rätt ERP