Innovativ och smart tillverkning hos Garantell

Abas Roadshow 2024

Innan man ska automatisera och digitalisera måste man fråga sig "varför finns man till" menar Mikael Axelsson, VD för det innovationsprisade tillverkningsbolaget Garantell. De kom fram till att gå ifrån lagerstyrd produktion till helt kundorderstyrd produktion var utvecklingen för dem, och var det som skulle gynna deras kunder mest.  

Christian Schreil är produktchef på Jeeves och menar på att företagets informationsflöden och affärssystem är avgörande vid innovation. Det Garantell gjort, att bygga upp och om sin tillverkning för kunderna, kräver dels stor kunskap om sina systemprocesser och ett flexibelt system som stödjer snabba växlingar.