Innovationsprisad tillverkare ger 3 tips för unik digitalisering

Abas Roadshow 2024

Många inom tillverkning vill digitalisera men är osäkra på hur de ska göra. Garantell är en verkstadsindustri som lyckats. 2015 hade de en omsättning på 80 miljoner. Tre år senare hade de en omsättning på 185 miljoner och utmärkte sig så mycket att de fick Kungliga Vetenskapsakademins (IVA) pris för bästa digitalisering i februari 2019. Vi har intervjuat Mikael Axelsson, VD på Garantell, som berättar vad som ledde till deras framgång.

1. Se digitaliseringen som ett verktyg att bli mer unik

Svensk industri står inför stora förändringar och digitaliseringen är en viktig lösning. Men en utmaning är att tänka utanför ramarna. Bilindustrin var skicklig på att automatisera och robotisera men tänkte inte utanför ramarna. Plötsligt fick de konkurrens från elbilen Tesla. Filmindustrin tänkte inte utanför ramarna och plötsligt fick de konkurrens från Netflix, HBO och andra. Ingen av dem kunde förutse detta för de tänkte inte utanför ramarna. -    Istället för att börja med digitalisering ur ett mer externt perspektiv, så började vi med att ifrågasätta oss själva: För vem finns vi till? Det är att börja digitalisera i rätt ände menar vi, säger Mikael.

Resultatet blev att de skulle fokusera på ”att förenkla vardagen för människor” och med människor syftas inte bara på kunder utan även på de anställda, utan inbördes rangordning. -    För om vi som företagare utgår från aktieägarnytta så är det för begränsat. Vi har anställda, partners, kunder och kunders kunder och vi verkar i en värld som har stora problem, till exempel ekologiska problem. Vi vill vara en ansvarstagande verksamhet och ändå lönsamma, även på lång sikt, fortsätter Mikael.

Med denna förändrade syn på företaget fick de nyckeln till en smart automatisering, robotisering samt digitalisering. Verksamheten skulle alltså förenkla vardagen för människor. Om de flyttade ut produktionen till Asien så skulle många arbetstillfällen för de anställda försvinna vilket inte var att förenkla. Med ett sådant synsätt så är det lätt att förstå att anställda känner sig mer motiverade att bidra till företagets utveckling. De hjälpte till att ifrågasätta verksamheten. De bidrog till att tänka utanför ramarna.  -    Att vi förändrade vår syn på för vem vi finns till och därför fick förmågan att mycket bättre få med oss våra anställda på vår digitaliseringsresa, menar jag är kärnan i vår lyckade digitalisering. Det hjälpte oss att tänka utanför ramarna och samtidigt inte för mycket, säger Mikael. 

2. Digitalisera även utifrån kundens kundperspektiv

En sak som även bidrog till framgång var att utgå från sina kunders kunder. För alla de olika stålgaller för maskinskydd, lagerväggar och näthyllplan för huvudsakligen den europeiska marknaden, som Garantell säljer, ska som regel monteras av Garantells kunder ute hos deras kunder i sin tur. Eftersom man vanligtvis måste utgå från galler i olika standarddimensioner så måste nästan alltid gallren anpassas på plats, något som tar tid och kostar kunderna en hel del. Om de istället kunde få ett skräddarsytt galler, kanske levererat direkt till sin kunds kund som kunde monteras utan att anpassas så skulle det innebära att även Garantells kunder hade viktiga fördelar av en kundorderstyrd produktion. -    Vi har mindre spill, vi transporterar bara vad som kommer användas och på plats slänger våra kunder nästan ingenting för det mesta passar in precis. Det ger också miljövinster vilket är viktigt för oss med vår nya affärsidé, säger Mikael.

3. Våga investera NU och idag

Många ledningsgrupper och styrelser har svårt att förstå hur nödvändigt kostsamma investeringsprojekt kan vara. Garantells kostnad för projekt var motsvarande 80 procent av årsomsättningen de hade 2015.  -    Men vi alla visste att vi behövde lyfta blicken och att detta var bäst för Garantell. Bolagsstyrelser och aktieägare måste förstå att en livskraftig verksamhet och en stadig utdelning imorgon innebär investeringar idag, konstaterar Mikael. Med Garantells förändrade syn på företagande, med automatisering, robotisering och digitalisering utifrån en helt ny affärsmodell, så har de kunnat expandera kraftigt och aktieägarna fått en god utdelning.  -    Vi kan göra det här på vår hemort. Vi kan ge mer meningsfulla jobb åt människor som bor här. Vi bidrar till att stärka Sverige som industrination. Vi har en mindre miljöpåverkan. Och vi är den verksamhet vi vill vara, avslutar Mikael Axelsson.