Icomera – världsledande på wifi för passagerartrafik - väljer Jeeves ERP för tillväxt och global expansion

Icomera lanserade världens första höghastighetsinternetslösning för tåg i september 2002. Med kunder som ex SJ och FirstGroup är man idag en världsledande leverantör av wifi för passagerartransport. Icomera, som grundades 1999, har sitt huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Storbritannien och USA samt partners och kunder över hela världen.

Icomera tjänster och lösningar för passagerar-wifi, eller ”internet on the move”, har som främsta syfte att göra pendlingstiden mer användningsbar för passageraren. Ett behov som växer allt mer, vilket visar sig tydligt i den efterfrågan som Icomera upplever. De senaste årens tillväxt har varit tydlig med en omsättningstillväxt på ca 70 %, och Icomera planerar för fortsatt hög takt i tillväxt och expansion. Med ökad tillväxt och internationalisering följer också behov av ett affärssystem att växa med.

Andreas Moberg, CFO på Icomera, är ansvarig för inköpsprocessen, förklarar varför valet föll på Jeeves.

- Vi ville hitta ett system som stöttar vår tillväxt och expansion. Ett system anpassat för en internationell miljö. Vi hade krav på konsulter med lokal närvaro, samt en leverantör med erfarenhet och kunskap och med många implementationer i ryggen. Med Jeeves får vi både ett system och en implementationsleverantör som kommer att stötta vår tillväxt över tid.

Jeeves-implementationen omfattar stöd för försäljning, ICT (intercompany transactions), logistik och projekthantering. Man rullar ut Jeeves i alla länder med operativ verksamhet – Sverige, Storbritannien och USA. Med en snabb och effektiv implementation är planen att vara i drift efter årsskiftet, Andreas avslutar:

-Vi ville snabbt i drift med ett nytt affärssystem och vi ser bara framåt, därför har vi undvikit att göra en för lång kravspecifikation. Med fullt fokus internt och med en tight gemensam projektgrupp kommer vi snabbt igång med en första implementationsfas, och kommer samtidigt att utveckla och förfina våra verksamhetsprocesser och rutiner.

Läs mer om Icomera här