Hur tänker Jeeves produktteam under en kris som Covid-19?

Under hösten 2019 lanserade vi Jeeves ERP version 6 och några månader efter kom Covid-19 till Sverige. Det tvingande många av våra kunder in i en uppsnabbad digitalisering av verksamheten. Alla företag hade en plan innan pandemin men helt plötsligt blev det tal om överlevnad och inte något ”bra att ha”. Jeeves framtidsplan och fokus som har legat på utveckling av Desktopklienten och Mobilitet var mitt i prick för våra kunder under denna oförutspådda pandemi, men det är även något som visat sig gälla alla bolag. Att medarbetarna ska kunna ha allt de behöver i handen, var de än befinner sig, det har räddat många företag från att gå under.

Denna vecka är det Alfred Gerum, Director Product, som har ordet och berättar om hur året varit för Jeeves produktteam, hur marknaden ser ut och hur man bör tänka framåt, både som företag och som produktchef.

Har Jeeves produktteam påverkats något under året?

- Vi har gjort mycket stora förändringar inom produktteamet, vi har utökats samt att nya arbetssätt har införts. Vi vill att både Jeeves internt samt våra kunder ska kunna ha ett bra samarbete direkt med oss på produkt. Som exempel kan våra kunder nu lämna utvecklingsförslag direkt i vår portal och följa dessa, se när förslaget går in i utvecklingsfas osv. och detta är mycket värdefullt för alla parter. Men sen får vi givetvis de absolut mest värdefulla insikterna när vi är på plats ute hos våra kunder och jobbar tillsammans med våra slutanvändare, inget slår det, berättar Alfred.  

Jeeves har valt att gå ifrån stora lanseringar och istället börja med kontinuerliga updates. Vad kan kunderna förvänta sig av detta?

- Stora uppgraderingar har alltid varit förknippat med en stor insats både från kund och leverantör. Vi jobbar nu fram en metod som gör att kunder snabbare och oftare kan ta till sig vald funktionalitet. Vi måste alla bli snabbare och mer flexibla för att kunna möta den konkurrens som hela tiden blir skarpare för våra kunder men även för oss. Vi vill att det skall kunna gå från ett kundförslag till färdigutvecklad mjukvara på någon månad. Våra kunder måste både kunna ställa om sig och prova nya saker mycket snabbare än vad kravet varit tidigare, berättar Alfred.  

Märker vi att efterfrågan på digitalisering har ökat sedan Covid-19?

- Allt har blivit påskyndat och det pratas mer naturligt om digitalisering och inte som något futuristiskt. Se bara på den ”arbeta hemma”-omställning som många har gjort som man inte alls trodde var möjligt innan Corona. Då trodde man att inget skulle fungera om inte alla var på plats. Att människor sitter på distans testar verkligen ens processer och många av våra kunder kommer att gå starkare ur detta än när vi klev in i det, säger Alfred.  

Jeeves kunder finns inom flera olika branscher, men generellt: vad bör man tänka på framöver, både kortsiktigt och långsiktigt?

- Det är oerhört viktigt att i alla lägen ha en flerårig roadmap för sitt bolag. Har man detta på plats så oavsett vad som händer så vet alla vart de är på väg och vad målen är. När människor förstår detta så blir de flexibla på HUR man kommer dit vilket gör att alla känner sig trygga, även under en pandemi, i vad som förväntas och vad som ska göras, berättar Alfred.

- Långsiktigt, stäng av alla stationära datorer på ditt företag. Fungerar det ändå? Om inte…börja se över en mobilitetsstrategi. Dra igång en workshop som går ut på att skapa ett mobilt flöde över någon process ute i produktionen. Ta med personalen som jobbar i produktionen, låt de förstå varför saker och ting sker samt anpassa flödena till hur de vill jobba. Detta är de bästa teambuildingövningarna men också det absolut bästa sättet att engagera människor och effektivisera sitt bolag, fortsätter Alfred.  

Alfreds tips till hur man ska tänka som produktchef:

- När det är kris är tydlighet mycket viktigt och att man skapar ett lugn, exekvera din plan i små iterationer och anpassa planen till den feedback som kommer tillbaka, berättar Alfred.

  1. Se till att du har rätt medarbetare, människorna är nummer ett. Har man inte detta på plats så har man inga förutsättningar vidare
  2. Skapa en mycket strikt prioriteringslista över vad som MÅSTE göras
  3. Skapa en mycket strikt prioriteringslista över vad som INTE ska göras  

Finns det något mer du vill upplysa våra kunder om?

- Vi vill alltid komma i kontakt med kunder som vill dela sin syn på framtiden. Vi har flera program man kan gå med i för att ge input och vara delaktig i den utveckling som sker på Jeeves. Ska man åstadkomma något nytt måste man göra saker på ett sätt man inte gjort tidigare. Vi vill göra detta tillsammans med våra kunder och skapa framtidens Jeeves tilsammans, avslutar Alfred.