HerbertNathan tar pulsen på Jeeves

Bilden visar Jonas Andersson hos HerbertNathan och Mikael Brodin hos Jeeves

Mikael Brodin, ansvarig för Affärsutveckling hos Jeeves intervjuas här av HerbertNathan & Co, som är marknadsledande när det gäller rådgivning kring affärssystem. Intervjun gjordes av Jonas Andersson på HerbertNathan.

Är du nyfiken på Jeeves ERP eller är du redan befintlig kund? Oavsett så ger den här videon en insikt i både vår 30 åriga historia men även vår riktning och framtid.

Under intervjun berättar Mikael om vår historia och resa till där vi är idag, han berättar även vad det innebär att vara en del av en större koncern som Forterro samt om framtiden. Han berättar också om vår nya partnerstrategi, vad innebär den?

Mikael och Jonas diskuterar även de utmaningar han ser att dagens mogna kunder skapar för systemleverantörerna. 

[--- IFRAME REPLACEMENT: https://www.youtube.com/embed/-7LK_ssM-74 ---]

Tidkoder för intervjuns olika områden:

(00:00:00) – 1. Introduktion (00:00:38) – 2. Mikael berättar om sin bakgrund (00:01:48) – 3. Historien bakom Jeeves (00:08:40) – 4. Vad som möjliggör Jeeves ERP's flexibilitet (00:12:15) – 5. Hur applikationen har utvecklats de senaste 30 åren och Jeeves molnstrategi (00:16:39) – 6. Jeeves syn på anpassningar förr och nu (00:22:47) – 7. Förhållandet mellan Partners Group, Forterro, Jeeves och Garp (00:26:00) – 8. Vad det för innebär för Jeeves att Partners Group tar över ägandet från Battery Ventures (00:28:34) – 9. Jeeves nya partnerstrategi för Sverige samt Finland och Norge (00:31:09) – 10. Synen på dagens konkurrens och kundens mognad (00:34:55) – 11. Jeeves mål för de kommande åren gällande kunder, marknad och cloud (00:37:22) – 12. Jeeves planer internationellt (00:41:32) – 13. Avslut