The Future of Medicine - en möjlighet inom Life Science

Abas Roadshow 2024

Att 3D-printa ett mänskligt organ, specifikt framtaget utifrån en individs unika vävnad, kan låta som sci-fi. Men vi är inte långt borta om vi ska tro Itedale, Scientific Officer på CELLINK. Redan idag printas hudmodeller med CELLINKs teknik. Deras bläckforskning och 3D-bioprinterverksamhet blev börsnoterat bara 10 månader efter sin uppstart. "Allt indikerar på att alla inom Life Science behöver integrera the Future of Medicine som en stor möjlighet i sin framtida strategi" berättar Itedale.

Här delar Itedale med sig av sina tips för hur man kan tänka för att börja arbeta med The Future of Medicine.

Identifiera nya affärsområden

Förhöjd livskvalitet och att rädda liv är två extremt motiverande innovationsfaktorer. Därför finns det alltid nya affärsområden att hitta inom medicin och Life Science. "Just nu står vi inför en spännande förändringsfas där mycket ny teknik och forskning skapar förutsättningar för helt nya sjukvårdsmetoder" berättar Itedale. Tillväxten inom det medicintekniska området och "personalized sjukvård" tror hon bara har börjat.

Tänk på Demokratiseringen

En fråga som ofta dyker upp inom medicinteknik är tillgänglighet. Kommer det bli för dyrt så att bara ett fåtal rika personer kommer nyttja tekniken? Enligt Itedale är etik en av de viktigaste frågorna att tänka på när man bygger bolag inom the future of medicin och Life Science. "Effektiva prisvärda produkter ska alltid vara målet inom medicin. En bredare användning skapar mer nytta och kommer i det långa loppet alltid bidra till mer vinst" berättar Itedale. 

Utgå ifrån regelverk och krav

Det är ingen hemlighet att sjukvården är en av de mest reglerade branscher man kan arbeta i. "Med all rätt, vi ska vara tacksamma för våra regler" tycker Itedale. Men regler kan vara svåra och utgår du inte ifrån dem när du arbetar inom Life Science- innovation och Medtech har chansen att din produkt ska bli accepterad på marknaden minskat dramatiskt.

Läs också: enkel kontroll - den bästa innovationen för processtillverkare och Life Sciencebolag

Paketera er lösning

CELLINK startades som ett bolag som enbart fokuserade på själva materialet att printa i, det de kallar biobläck (därav namnet CELLINK). Men ett stort problem var att de printrar som fanns för materialet var få och otroligt dyra. För att stärka upp sitt erbjudande började därför titta på att ta fram egna printers.

Idag står CELLINKs printrar för den större delen av intäkterna, vilket möjliggör att forskningen kring det komplexa biobläcket kan fortsätta framåt. Itedales tips är att paketera sin idé i ett säljbart och lösningsfokuserat koncept. "Säljer du ett paket där du kan säga, varsågod, här har du allt du behöver för att börja, är det mer troligt att det blir accepterat och kommer ut på marknaden".

Bygg ett starkt Community

En av de största utmaningarna inom Life Science är att bli accepterad av de stora aktörerna. För att bli det måste du förutom en kvalitetssäkrad produkt skapa ett brett och kompetent nätverk. "Identifiera andra som arbetar inom samma område, bygg och stärk upp det tillsammans" säger Itedale. Bygger man upp en nyfikenhet och ett intresse kring området kommer fler investerare, forskare och bolag bli nyfikna och på det viset växer det. "Ur ett CELLINKperspektiv finns det inga konkurrenter, vi ser dem som allierade för att få "the bioprinting field" att växa" avslutar Itedale.