Fagerhult konsoliderar och väljer Jeeves ERP som affärssystem för bolag i ett flertal länder

För fem år sedan tog belysningsföretaget Fagerhult beslutet att välja Jeeves som affärssystem för att utveckla och vässa logistikprocesserna vid två produktionsenheter i Sverige. Låga ägandekostnader, flexibilitet och enkla uppgraderingar var avgörande för valet av Jeeves. Samma argument har vägt tungt när Fagerhult nu tagit beslut om att konsolidera flera system och implementera Jeeves ERP som gemensamt affärssystem vid säljbolag och produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Holland, Frankrike och Kina.

Genom förvärv och organisk tillväxt har Fagerhult vuxit till ett av Europas ledande belysnings-företag. Ambitionen är att växa vidare och bli en global aktör på belysningsmarknaden. Fagerhult har dotterbolag i 20 länder och tillsammans med representanter och distributörer når koncernen cirka 40 marknader runt om i världen.

Ersätter Dynamics AX, Visma och Scala

Det var en utpräglad helhetssyn på logistikprocesserna som 2010 ledde till beslutet att välja Jeeves. När Fagerhult nu tagit beslutet att satsa fullt ut på Jeeves ERP som affärssystem i ett flertal säljbolag och produktionsenheter bygger det också på en helhetssyn, men från ett annat perspektiv. Nu ligger fokus på konsolidera en systemmiljö med Dynamics AX som affärssystem för försäljningsprocessen i ett antal bolag, Visma inom affärsområdet Retail och Scala vid produktionsenheten i Kina.

- Vi vill helt enkelt förenkla och rita om den systemkarta med många integrationer som vuxit fram under årens lopp. Ett viktigt mål är att göra det enklare för våra medarbetare att följa processflödet i alla delar av vår verksamhet. Från det att en order tecknats hela vägen fram till att en kund faktureras. Idag är det svårt eftersom vi har flera olika system och det finns brytpunkter mellan systemen som gör att vi inte får ett enhetligt flöde, säger Michael Åberg som är Team Manager Business System & Architecture Group IT på Fagerhult.

Låga ägandekostnader viktigt för Fagerhults beslut

Det var när Fagerhult planerade en systemuppgradering hos säljbolagen som det efter en tid togs beslut om att stoppa uppgraderingsprojektet.  Projektet visade sig bli betydligt större och mer komplext än beräknat, men det fanns också andra skäl.

- Istället för att göra en omfattande uppgradering i ett av våra system beslöt vi oss för att lägga en mer framtidsinriktad kravbild på hela vår systemmiljö. I en förstudie analyserade vi nuläget och skissade även på ett framtida börläge. Den bild som växte fram var att det fanns mycket att vinna på en konsolidering till ett system och beslutet blev att välja Jeeves ERP som gemensamt affärssystem för många av våra bolag.  Avgörande för beslutet var bland annat de låga ägandekostnader vi får med Jeeves och att vi byggt upp en bra Jeeveskompetens internt. Närheten vi får till Jeeves Information Systems som systemägare och helhetsleverantör är också viktig då smidiga framtida anpassningar och uppgraderingar har högsta prioritet för oss, säger Anders Jakobsson som är Group IT Manager på Fagerhult.

Implementeringen av Jeeves ERP startar hos produktionsenheten i Kina samt retailverksamheten i Bollebygd. I steg två sker sedan implementeringen hos ytterligare säljbolag mot slutet av 2015 och under 2016 går projektet vidare med de sista säljbolagen. Totalt beräknas Jeeves ERP få cirka 600 användare inom Fagerhult.

Daniel Göhlin som är General Manager för Jeeves Information Systems AB betecknar det utökade samarbetet med Fagerhult som strategiskt viktigt.

- Det är givetvis oerhört roligt att Fagerhult tagit beslutet att ta steget fullt ut och implementera Jeeves som helhetslösning i flera bolag och länder. För oss är beslutet en bekräftelse på styrkan hos Jeeves när det gäller att ge stöd för global tillväxt och effektiv flerbolagshantering i företag verksamma på många geografiska marknader. Att Fagerhult i sitt beslut dessutom lagt stor vikt vid att Jeeves ger låga ägandekostnader och att vi kan ta ett långsiktigt ansvar som helhetsleverantör är strategiskt viktigt för oss. Det finns många tillväxtföretag som diskuterar konsolidering av liknande skäl som Fagerhult och vi ska fortsätta att visa att Jeeves ERP är rätt val för dessa företag. Dessutom ska vi framöver ännu kraftfullare lyfta fram de kundvärden vi kan erbjuda genom att ta ansvar för hela värdekedjan till slutkund. Både fram till färdig implementering vid nyinstallation och på längre sikt när det gäller framtida anpassningar, avslutar Daniel Göhlin.