Få ut mer av ditt affärssystem med API:er

Bilden visar två kollegor som står och tittar ned i en dator

Är det ditt affärssystem som är gammalt eller behöver du helt enkelt öppna upp för fler och bättre integrationer? Genom att utnyttja API:er kan du som tillverkande, distribuerande eller producerande företag dra nytta av den senaste tekniken och innovationerna. Detta utan att behöva genomgå den kostsamma och tidskrävande process det är att byta ut affärssystemet. I stället kan du integrera och anpassa era befintliga system. 

I dagens konkurrensutsatta marknad får företag som nyttjar digitaliseringen på smartast sätt ett försprång, så det gäller att hänga med i utvecklingen för att fortsätta vara relevant. Ett sätt att skaffa sig fördelar är att dra nytta av API:er och integrationer till andra system. På så sätt kan du dra nytta av smarta lösningar, kanske artificiella lösningar, utan att behöva göra för stora förändringar i de egna systemen. 

En värld av möjligheter

Med hjälp av integrationer kan du öppna upp en värld av möjligheter för ditt företag. Du kopplar enkelt ihop ditt affärssystem med andra system och applikationer och på så sätt optimerar du processer, effektiviserar arbetsflöden och får ny eller utökad funktionalitet. Det kan vara data till och från ditt CRM, en e-handelsplattform, olika betalningslösningar eller externa databaser. 

Vad är ett API? 

API, som står för Application Programming Interface, är en uppsättning definitioner och protokoll som tillåter olika programvaror att kommunicera och utbyta data med varandra på ett strukturerat och standardiserat sätt. Man kan säga att ett API fungerar som en standardkontakt mellan olika program och system så de kan kommunicera med varandra genom ett gränssnitt. Dataöverföringen definieras av olika metoder och format. 

Vilka är fördelarna med integrationer?  

API:er ger dig kraften att maximera värdet av ditt affärssystem genom integration, anpassning och utökning av dess funktionalitet. Med rätt API-strategi kan du dra nytta av ökad effektivitet, bättre beslutsfattande och förbättrad kundtillfredsställelse. 

Några olika användningsområden för API:er

Automatisering

Genom att integrera affärssystemet med andra system kan du enkelt överföra data och automatisera processer. Du kan till exempel synkronisera order och lagerdata mellan affärssystemet och din e-handelsplattform, vilket minskar manuell hantering, sparar tid och minskar risken för fel. Om du integrerar dina produktionsmaskiner och annan utrustning till affärssystemet kan du automatisera datainsamlingen från maskinerna, övervaka produktionsprocesserna i realtid och optimera resursanvändningen. På så sätt kan du automatiskt registrera produktionsdata och generera produktionsorder baserat på efterfrågan. 

Skapande av anpassade applikationer

Med API:er kan du skapa anpassade applikationer som passar dina unika behov och arbetsflöden. Om du till exempel behöver övervaka produktionsprocesser kan du skapa en mobilapp som integreras direkt med affärssystemet vilket ger dig möjligheten att ta snabbare beslut och öka effektivitet. Du kan även skapa integrationer till leverantörer och partnersystem för att effektivisera hanteringen av inköp och leveranser och automatiskt beställa material när lagret är lågt eller använda integrationer för att spåra leveranser i realtid. 

Utökade funktioner och möjligheter

Genom att använda API:er kan du utöka ditt affärssystem med nya funktioner och möjligheter. Om du till exempel vill erbjuda fler betalningsalternativ till dina kunder kan du enkelt integrera betalnings gateway-lösningar utan att behöva göra stora förändringar i själva systemet.

Realtidsdata, rapportering och IoT (Internet of Things) 

Med API:er kan du få åtkomst till realtidsdata från olika källor, vilket ger dig möjlighet att fatta snabba och informerade beslut. Du kan integrera försäljningsdata från affärssystemet med analysplattformar för att generera realtidsrapporter och prognoser, vilket hjälper dig att optimera försäljningsstrategier och resursallokering. Du kan även integrera IoT-enheter i produktionsprocessen för att samla in och analysera data i realtid. Till exempel kan temperatursensorer användas för att övervaka kylförhållanden under transport av känsliga produkter, och informationen kan integreras direkt i affärssystemet för att säkerställa kvalité och följa lagstadgade krav. 

Bättre kundupplevelse

Genom att integrera ditt affärssystem med din kunddatabas och CRM-system kan du skapa en mer personlig och sömlös upplevelse för dina kunder. Du kan erbjuda skräddarsydda erbjudanden och support baserat på kundernas köphistorik och preferenser. Du kan även skapa kundanpassade lösningar och tjänster utan att behöva göra stora förändringar i affärssystemet, exempelvis integrera ditt affärssystem med kundernas system och erbjuda skräddarsydda rapporter, orderhanteringssystem eller andra tjänster som uppfyller deras behov. 

Jeeves ERP och API:er

En sak är säker, vill du fortsätta vara konkurrenskraftig på en allt föränderlig marknad så ska du integrera mer och bättre, vi har nyligen lanserat en helt ny API-plattform som är molnbaserad och bygger på rest API:er som 70 procent av alla API:er idag är. Vi tar löpande fram standard API:er men det finns alla möjligheter att själv skapa andra integrationer. Den nya plattformen kommer hjälpa våra kunder gå från integrationer byggda i gammal teknik är mer komplexa och innebär en högre ägarkostnad.