Enkel kontroll, den bästa innovationen inom processtillverkning

Att följa olika regulatoriska krav är vardag inom processtillverkning – och regelkomplexiteten ökar i en globaliserad marknad. Bolagen måste ha kontroll på det avtryck som produkterna och tillverkningen har på människor, djur och miljö.

– Det förväntar sig både kunder och myndigheter i olika länder, säger Asko Antila, Presales på Jeeves med fokus på bland annat processtillverkning- och life science-industrierna.

Trots komplexiteten ska det vara enkelt att göra rätt. För en kvalitetsavdelning innebär enkelheten att ha möjlighet till full spårbarhet, där varje förändring och hantering loggas. Det innebär också kontroll på de aktiva substansernas koncentration, och att man proaktivt kan fånga upp avvikelser. Dessutom behöver varje roll kunna se vad de bör ta tag i härnäst – och allt detta ska vara intuitivt och enkelt.

– Jag påstår att vi är där idag. Möjligheterna att få ett bättre systemstöd har ökat sedan elektronisk signering godkändes, konstaterar Asko Antila.

Läs också: Vill du implemetera en mer effektiv ERP lösning? Sätt en vision

Life science-branschens slutkunder har ökat kostnadsfokus, det finns fler marknadskanaler vilket ger en mer komplex distribution och det finns även flera förpackningsalternativ.

– Det blir därför än viktigare få bättre kontroll på värdekedjan från råmaterial till färdig produkt. Företagen måste ha rimliga marginaler och uppfylla aktieägarnas krav på lönsamhet, säger Asko Antila.