Blockchain för medelstora företag - Del 3

blockchain för medelstora företag del 1

I del 1 av vår artikelserie om blockchain berörde vi kort att blockchain inte används i så stor utsträckning ännu på grund av att teknologin fortfarande är för omogen. I del 2 pratade vi om vilka utmaningar företag har där teknologin skulle kunna spela en roll. Utifrån detta, hur ser framtiden ut och vad kan vi förvänta oss?  

Framtiden för blockchain

Det kan vara värt att hålla koll på utvecklingen kring blockchain. Det är onekligen så att vi rör oss in i en framtid där behovet av att vara öppen, tydlig och transparent med alla steg i tillverknings- eller tjänsteprocessen kommer att bli allt större. Det finns potential i att blockchain, antingen som egen teknologi eller tillsammans med andra teknologier kan hjälpa den här utvecklingen framåt.

Att använda blockchain idag innebär också att man också måste vara med och driva förändringen och utvecklingen för teknologin i företag framåt. Blockchain är fortfarande under utveckling och de bolag som idag driver teknologin framåt är stora bolag som till exempel IBM och Walmart. Det är bolag med enorma resurser som har råd att utforska nya områden där blockchain tillhör.

Vad krävs för att satsa på blockchain?

Vill man som medelstort bolag satsa på blockchain måste man ta ställning till om man vill och kan vara med att driva förändringen. Det innebär att man måste ha tid, ork och engagemang till att driva tester av blockchain-teknologin. Om blockchain ska fungera för olika verksamheter måste man även se till att det finns en standardisering. Detta för att säkerställa att informationen i blockkedjorna faktiskt upprätthåller den nivån av kontroll som man eftersträvar.

Om man inte är redo att satsa på blockchain men ändå vill engagera sig i ämnet kan man istället ansluta sig till en organisation som tillsammans med kunder, leverantörer och andra branschparter faktiskt jobbar fram olika standarder tillsammans. Blockchain kommer inte att lösa alla framtidens utmaningar på en gång, men det är en början. Följ utvecklingen och bilda er en uppfattning tidigt. Det gäller egentligen alla teknologier, det handlar inte om att bli expert på just blockchain utan det gäller att förstå grunden till vilka verksamhetsproblem det är man försöker lösa.

Med det sagt tror vi att om ett antal år kommer vi se tillämpningar av blockchain, eller andra teknologier inspirerade av blockchain, som hjälper oss att tackla framtidens problem på helt nya sätt, med större tillgänglighet, transparens och öppenhet.