Blockchain för medelstora företag – Del 2

blockchain för medelstora företag del 1

I del 1 redde vi ut begreppet blockchain, hur teknologin fungerar och varför det inte är så många medelstora bolag som använder blockchain idag. I denna artikel, del 2, kommer vi fördjupa oss i vilka utmaningar medelstora företag har idag där blockchain skulle kunna vara lösningen. Vi ger även exempel på verksamheter som kan dra nytta av teknologin och hur.

Utmaningar för medelstora företag

När vi tittar på blockchain i ett större perspektiv finns det otroligt många utmaningar i världen där blockchainteknolgin skulle kunna spela en roll och vara ett sätt att möta dem. Här är fem områden som vi har uppmärksammat. 

Stölder och bedrägerier

Brott som dessa var tidigare främst inriktade mot fysiska produkter men idag är det istället information som är det största målet när kriminella organisationer tjänar stora summor pengar på exempelvis utpressning. Ett exempel är ransomware attacker som bland annat den danska skepparjätten Maersk blev utsatt för för några år sedan och som orsakade kostnader på cirka 300 miljoner dollar. I en tillämpning med blockchain skyddas istället informationen genom att endast behöriga parter tar del i blockkedjan för en viss typ av process. Dessutom kan blockkedjan inte öppnas eller få nya informationsblock tillagda om inte deltagarna har ”nyckeln” (krypteringen) för att kunna tolka hur innehållet i kedjan ser ut. Blockchain fungerar därmed som ett skydd mot dessa attacker.   

Bristande kvalitet på produkter

När företag expanderar och produkter tar sig in i på den globala marknaden är det inte ovanligt att produkter kan tappa i kvalitet. Kopior blir också allt vanligare på den globala marknaden. Ett exempel på det är läkemedelsbranschen där man införde regler för att kunna kontrollera läkemedels ursprung. Detta blev nödvändigt i och med att det innan regeln fanns förfalskade läkemedel till ett värde av 12 miljarder EURO som cirkulerade runt om i världen.

De som förfalskar vill göra allt för att säkerställa att deras förfalskning inte blir känd så att de kan fortsätta kapitalisera på marknaden med produkter som kanske inte upprätthåller krav på kvalitet och säkerhet. Om blockchain, som en del av en ny policy och nya lagkrav, skulle kunna agera som informationsbäraren genom alla steg i tillverkning och leverans, så blir varenda händelse relaterat till produkten loggat på ett regelrätt sätt utan obehöriga ändringar. I en sådan marknad där grundnivån bygger på hög transparens får kriminella organisationer svårt att överleva.  

Upprätthållande av villkor

Antal brott har ökat när det kommer till kontraktsförfalskningar och andra typer av kontraktsbrott generellt. Därför behöver man kunna säkerhetsställa att dessa processer sköts på ett tryggt och regelmässigt sätt så att alla parter kan känna sig trygga.  

Korta ned hanteringstiden för komplexa processer

Det finns också problem som är lite mer mjuka men som också skapar utmaningar, exempelvis där det finns långa hanteringar för komplexa processer.

Om blockchain i en framtida tillämpning klarar av att ställa krav på informationen (alltså hur den ska se ut) så skulle mycket av den formalia som hanteras mellan företag kunna förenklas. Tänk dig i exempelvis avtalsförhandlingar. Du sätter upp ett kriterium i ett avtal som din leverantör godkänner, till exempel att leverans från deras lager ska ske exakt 3 arbetsdagar efter beställning. Sedan hamnar du i en situation där dina produkter inte kommit enligt avtal, detta trots att leverantören sagt att de utlevererats. Men eftersom blockkedjan uppdateras automatiskt med händelsen från deras system kan inte leverantören längre undanhålla att de blev sena med utleveransen.  

Möta en ny kundgeneration

Nästa generation kunder, det vill säga generation Z, ställer oerhört höga krav på transparens och tillgänglighet på produkter, där kan blockchainteknologi spela en stor roll. Det finns flera exempel på de krav som framtidens konsument ställer. De vill till exempel veta att livsmedel som de konsumerar har hög kvalitet, att inga konstiga avvikelser har skett under vägen och att ekologiska produkter verkligen är ekologiska. Vid köp av kläder önskar de veta att produktion och transport har gjorts på ett miljövänligt och etiskt sätt. Köper de produkter som ingår i kampanjer som utlovar stöd till ideella organisationer, som exempelvis Rosa bandet, vill de se certifikat på att deras köp har gett ett reellt bidrag till organisationen. De vill se förändringen, inte bara veta att den sker. De vill själva känna att deras handling direkt påverkar och förbättrar omgivning och värld.

I del 1 pratade vi om att blockchain idag inte är en tillräckligt mogen teknologi men trots det kan man se en värld av blockchainliknande teknologi. Teknologin har ett syfte och utmaningar som de ovan nämnda skulle faktiskt kunna lösas av blockchain om teknologin blir tillräckligt mogen, vilket vi tror att den snart kommer bli inom en snar framtid.

I den tredje och sista delen pratar vi att om framtiden för blockchain.   

Läs om Blockchain för medelstora företag - DEL 1