Att lyckas med agilt teamwork mellan två kontinenter, hur då?

Bilden visar Jeeves utvecklingsteam

Hur är det att jobba i och med team som befinner sig i olika länder och tidzoner och dessutom i två olika kulturer? Hur får man med sig alla på vår gemensamma resa med mottot ”Forward together”? Det vet Ann-Louise Nygren som jobbar som R&D director hos oss.

Att jobba med kontinuerlig produktutveckling är A och O för att förbli relevant i den föränderliga digitala värld som vi befinner oss i. Hos oss på Jeeves drivs den utvecklingen av vårt duktiga R&D team som jobbar både i Sverige och Indien. Avdelningen består av drygt 50 personer som jobbar med utveckling av Jeeves ERP och 6 personer som jobbar med Garp.

- I Sverige är vi främst arkitekter och produktägare som jobbar nära våra konsulter och kunder för att driva produkten framåt. I Indien har vi arkitekter, utvecklare, testare och de som dokumenterar produkten. För Garp befinner sig hela teamet i Borås men vi utbyter erfarenheter och samarbetar mellan de två utvecklingsavdelningarna när det behövs, berättar Ann-Louise.

Hon fortsätter:

- Våra team är organiserade efter vilket område i produkten de ansvarar för och har helhetsansvaret från initiering till leverans samt underhåll av funktionaliteten som är levererad. Teamen består av alla kompetenser som behövs för att utveckla och leverera produkten. Det här kan vara personer som befinner sig i Indien eller i Sverige och som jobbar mot samma mål tillsammans, förklarar Ann-Louise.

Som R&D Director har Ann-Louise det övergripande ansvaret för Jeeves ERP och Garps utvecklingsavdelningar. Hon är utbildad civilingenjör från KTH men även utbildad gymnasielärare vilket ger henne en bra kombination av både teknik och pedagogik. Något som är värdefullt i den roll hon har då hon berättar att det är viktigt att kunna förmedla det tekniska perspektivet i större frågor och samtidigt skapa en förståelse för de utmaningar som finns.

- Jag gillar kombinationen av både tekniska utmaningar och av att få människor att växa och utvecklas i den komplexa värld vi befinner oss i, förklarar Ann-Louise.

Hur fungerar det att ha team i olika länder och olika tidzoner?

- Eftersom vi befinner oss i två världsdelar har vi en utmaning med tidszoner. Men vi har löst det på ett bra sätt genom att våra kollegor i Indien börjar sin dag något senare än oss i Sverige så vi får större del av arbetsdagen tillsammans. Dessutom försöker vi ha merparten av de möten som endast involverar medarbetare i Sverige senare på eftermiddagen för att optimera vår tid tillsammans på bästa sätt, förklarar Ann-Louise.

- Vårt indiska kontor har funnits sedan 2014 så vi har haft tid på oss att hitta ett bra arbetssätt tillsammans men också lärt oss en hel del kring varandras kulturer. Vi har mycket gemensamt men det skiljer såklart en del mellan våra kulturer och vi kommer från olika bakgrunder som vi kontinuerligt anpassar oss till för att skapa en gemensam kultur tillsammans, säger Ann-Louise.

- Det här med att vi kommer från olika kulturer är roligt då jag får lära känna människor som jag annars inte skulle ha lärt känna och att jag lär mig mer om mig själv. Det ger perspektiv på frågor som ibland känns självklara för mig men för någon med en annan bakgrund eller som bor någon annanstans innebär något helt annat, säger Ann-Louise.

Nya teamstrukturer och ett agilt arbetssätt

Ann-Louise berättar att de jobbar agilt i utvecklingsteam där både svenska och indiska kollegor ingår i teamen. Mycket av kommunikationen sker digitalt och de har daglig kontakt med varandra inom och mellan teamen.

- Vi träffas fysiskt med jämna mellanrum, både när kollegor i Indien besöker oss i Sverige och när vi i Sverige besöker Indien. Dock har det varit något begränsat under pandemin men nu kan vi återigen börja planera resor som vanligt framöver, berättar Ann-Louise.

- För att lyckas med samarbetet över orter eller länder krävs det att man har en gemensam bild av vart man vill nå och strävar mot samma mål. Vi ser också att det är extra viktigt att förklara värdet i det teamen gör, och vad varje person kan bidra med för att nå dit vi ska, detta då vi befinner oss fysiskt långt från varandra och våra kunder, berättar Ann-Louise.

- Under det senaste året har vi arbetat med att komma närmare varandra inom organisationen genom nya teamstrukturer med tydligt definierade ansvarsområden och produktägare som jobbar nära teamen för att ge kontinuerlig feedback kring det som utvecklas. Vi har även bjudit in till digital fika för att skapa möjlighet till att digitalt träffas och bygga sociala band mellan varandra, berättar Ann-Louise.

Slutligen, vad betyder vårt motto ”Forward together” för dig?

- För mig är det att vi tillsammans ska nå våra mål och använda all den kompetens och kunskap som finns inom både Jeeves och Forterro framåt. Tillsammans är vi starka!

Tack för pratstunden Ann-Louise!