Annorlunda digitalisering ledde tillverkningsbolaget Garantell till framgång

Abas Roadshow 2024

Svensk industri står inför stora utmaningar. En lösning sägs kunna vara digitalisering. Företaget Garantell i Värnamo tillverkar stålgaller för maskinskydd, lagerväggar och näthyllplan för huvudsakligen den europeiska marknaden. De lyckades så bra med sin digitalisering att de under tre år ökade sin omsättning från 80 till 185 miljoner och utmärkte sig så mycket att de fick Kungliga Vetenskapsakademins (IVA) pris för bästa digitalisering i februari 2019. Digitalisering sägs ofta bestå av tre delar: Automatisering, robotisering och digitalisering, där många har svårt att ta till sig digitaliseringen och dess sprängkraft. Garantell attackerade utmaningen utifrån digitaliseringen, men på ett nytt sätt. Man utgick ifrån att förenkla vardagen för människor, kunder och anställda utan inbördes rangordning istället för tekniken i sig. 

Automatiserade sin tillverkning från A till Ö

Att flytta ut produktionen till Asien skulle innebära att många arbetstillfällen för de anställda försvann. Därför gick det alternativet bort. Istället tittade de på var de manuella och monotona arbetsmomenten skulle kunna förbättras för både kunder och anställda. 

De började att titta på hur produkterna hanterades till kund, och identifierade processer för fraktoptimering, kollioptimering och kreditkontroll de borde automatisera. Genom automatiserad fraktoptimering fick de ned fraktkostnaden med 20 procent och redan när tillverkningen sker är den inriktad för optimering av kollin för att bäst passa in i speditörernas lastbilar. Även detta minskar kostnaderna. Dessutom sker kreditkontroll av alla kunder i Europa automatiskt vilket innebär att de sällan får problem med fakturabetalningar. 

Robotiserad tillverkning på ett nytt sätt

Näst i tur stod att undersöka robotisering av maskinerna som tillverkar deras galler. En sådan maskin styrs av över 200 motorer.  -    Att ställa dit en robot där hade varit ett misslyckande. Det gjorde vår maskinkonstruktör klart för oss. Så vi var tvungna att ställa oss frågan, hur robotiserar man utan en robot? berättar Mikael Garantells maskinkonstruktör menade att själva processen istället borde robotiseras. De började därför samarbeta med tre maskinleverantörer för att få fram en helt ny maskin. En maskin som automatiskt kunde göra det andra maskiner inte kunde göra, nämligen att ställa om maskinen för att producera galler i andra dimensioner utan manuella insatser. Det krävde mycket tid. Och det lyckades.  Dessutom tog de fram en Computer Aided Design-lösning (CAD) som gjorde att kunderna själva kunde designa precis de galler de behövde. Nu kunde Garantell alltså producera gallret med mycket liten mänsklig inblandning.

Så ser tillverkningen ut

Ur kundernas perspektiv ser Garantells verksamhet nu ut så här: De kommer till Garantells webbsajt. De loggar in. De kan själva i ett CAD-verktyg designa de galler de behöver: De kan själva välja den storlek de vill ha på gallret, allt från 3 meter högt till bara 40 centimeter högt och de kan välja bredd från 2 meter till bara 25 centimeter brett, och så vidare. Snabbt beräknar Jeeves ERP och andra stödsystem ut vad som måste beställas, när det kan produceras, hur det kan packas, vad frakten kommer kosta och när det kommer att levereras. Och genomför en kreditkontroll. Kunden vet när godset kommer vara levererat och vad det kommer kosta dem. Kunden kan genomföra köpet utan någon annan kontakt. Garantell vet att de kommer leverera i tid, till utsatt kostnad och önskat resultat samt med nödvändig marginal. -    Nu gäller enbart kundorderstyrd produktion. Utifrån vad resultatet visar var det helt rätt av oss att byöverge lagerstyrd tillverkning, berättar Mikael Axelsson.

Galna idéer skapar framgång

Erik Axelsson, produktutvecklare, var den som kom med den ”galna idéen” att bryta med hela branschens produktionssätt och istället fokusera på enbart kundorderstyrd produktion. Att bara producera vad kunderna ville ha och inget annat.  -    Det som till en början verkade vara en galen idé, insåg jag snart var riktigt bra. Erik hade rätt. Alla vi andra fel, säger Mikael.

Du kanske också är intresserad av:Mikael Axelssons bästa tips för digitalisering inom tillverkning