Affärssystemet en väg ur sämre tider - intervju med vår finanschef Johan Isaksson

Bilden visar en digital tillväxtkurva

I en omvärld som är minst sagt föränderlig och en ekonomi som är tidvis skakig så känns det tryggt att ERP branschen historiskt brukar vara stabil oavsett ekonomiskt läge. Som vår finanschef Johan Isaksson beskriver det så är just affärssystemet inte något som våra kunder väljer att ”stänga av” i sämre tider, tvärtom så blir affärssystemet en väg ut ur dåliga tider. Här berättar han hur det går för oss som företag och även hur man som företag kan tänka just nu.

Stabil bransch och ett tryggt företag

Johan berättar att ERP branschen normalt sett brukar vara stabil oavsett ekonomiskt läge och att affärssystemet blir extra viktigt just då.

- Investeringar i ERP systemet kan vara det som behövs för att effektivisera och automatisera processerna och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att klara sig igenom sämre tider. Jeeves ERP har en väldigt hög grad av flexibilitet och anpassningsbarhet vilket kan hjälpa till att stödja våra kunders unika sidor för att öka deras konkurrenskraft, berättar Johan.

- Våra produkter hjälper våra kunder att driva, förbättra och växa sina verksamheter. Tack vare vårt arbete med att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster så utvecklas även våra medarbetare. Vi mår även bra rent ekonomiskt vilket är viktigt för att kunna vara en stabil och trygg leverantör och arbetsgivare, fortsätter Johan.

En styrka att tillhöra ett större sammanhang

Johan Isaksson har varit med oss på Jeeves sedan 2017. Han jobbar idag som finanschef inom vår koncern Forterro, och ansvarar för norra Europa där vi och systersystemet Garp ingår samt två ERP bolag i England. Han började hos oss som redovisningschef men fick möjlighet att ta över som ekonomichef 2018. Sedan drygt ett år tillbaka jobbar han för koncernen.

- Jag uppskattar verkligen omväxlingen som kommer av att arbeta med flera olika verksamheter och produkter i olika geografiska regioner. Vi har olika utmaningar och tillväxtmöjligheter för de olika produkterna och regionerna vilket gör jobbet väldigt varierat, berättar Johan.

- Jag får även arbeta tillsammans med alla härliga och kompetenta människor i regionen och koncernen är också en stor anledning till att det är kul att gå till jobbet varje dag, fortsätter han.

Att Forterro satsar mycket på att de anställda ska kunna utvecklas inom företaget är Johan ett levande exempel på.

- Forterro erbjuder bra möjligheter till personlig utveckling genom kunskapsutbyte och möjlighet till avancemang inom koncernen. Vi har en ”hybrid working” policy som ger alla oss bra möjligheter till flexibelt arbete, något som har varit viktigt för mig med små barn hemma för att hitta balansen mellan arbete och privatliv, förklarar Johan.

Bra tillväxt och lönsamhet

- Ekonomiskt så går det bra för oss, både Jeeves och Forterro koncernen hade en bra tillväxt på både omsättning och EBITDA under 2022 och vi har så här långt fått en bra start på 2023. Både Jeeves och Forterro har en bra lönsamhetsnivå som genererar ett bra och stabilt kassaflöde för oss. Det gör oss till både en stabil arbetsgivare för våra anställda och en stabil leverantör för våra kunder, säger Johan.

- Vi har bra och bevisade produkter som funnits på marknaderna i många år och som vi fortsätter att kontinuerligt förbättra. Våra kundrelationer är långa, ofta 10-20 år, vilket genererar en stark bas av återkommande årliga intäkter. Dessa intäkter ökar även för oss i takt med att vi levererar allt fler produkter och tjänster som subscription modeller (Saas), fortsätter han.

- Dessutom fortsätter våra kunder att investera i uppgraderingar, anpassningar och förbättringar av sina Jeeves ERP lösningar så vi har en bred och kompetent konsultstyrka redo att serva dem. Det känns tryggt, säger Johan.

13 olika produkter och 10 000 kunder

Johan ser bara fördelar med att ingå i en större koncern. Han förklarar att det faktum att vi har 13 olika produkter och ca 10 000 kunder som är fördelade över olika marknader runt om i Europa ger oss en bra riskspridning. Ekonomiskt så finns det så klart även stordriftsfördelar när det gäller koncerngemensam hantering av exempelvis IT-, HR-, utvecklings-, och ekonomiprocesser.

Möjligheter även i en lågkonjunktur

- Det nuvarande ekonomiska läget är så klart lite svårt att navigera igenom med hög inflation och räntor som ökat i snabb takt. Som företag så behöver man förstå hur kassaflödet påverkas av de ökade räntorna om man är belånad, och man kan behöva arbeta aktivt med sin prissättning för att inte se marginalerna krympa på grund av inflationen, berättar Johan.

- Men med det sagt så finns det självklart också möjligheter även i en lågkonjunktur. Intressanta förvärvsmöjligheter kan dyka upp. Lugnare perioder kan även ge möjligheter att arbeta med effektivisering och automatisering av företagets interna processer, exempelvis sitt ERP system, avslutar han.

Tack för pratstunden Johan!

Nyfiken på oss som arbetsgivare? Läs mer här.

Här kan du läsa mer om Forterro