8 faktorer som förändrar framtidens affärssystem

AI, automatisering och gratis applikationer. Det är några av de saker vi kan förvänta oss av framtidens affärssystem. På Jeeves Industry eXperience gick Jonas Andersson, vd för affärssystemrådgivaren Herbert Nathan & Co, igenom trenderna.

Jonas Andersson inledde sin trendspaning med en överblick över teknikutvecklingen genom historien. Han konstaterade att uppfinningarna har ökat interaktionen och lärandet i världen – därför skruvas nu innovationstakten upp.

– Allt är på väg att bli uppkopplat och ihopkopplat, och det kommer att gå fortare och fortare, sa Jonas Andersson.

Han listade åtta förutsättningar som morgondagens affärssystem måste möta:

Leverantörer måste hänga med i utvecklingen

Att välja en leverantör som kan erbjuda ett bra system här och nu är alltid viktigt. Men morgondagens upphandlingar kommer att fokusera mer på vad leverantören kan erbjuda i framtiden.

– Hur ser det ut på marknaden om tre år, fem år – och om sju år? Hänger den här leverantören med? Detta kommer att vara viktigare framöver än det har varit tidigare, sa Jonas Andersson.

Större fokus på intelligenta tjänster

Det kommer också att bli viktigare med en leverantör som kan erbjuda intelligenta tjänster.

Ett exempel är den digitala assistenten, en funktion som vi alla redan har i våra mobiltelefoner. I framtiden kommer digitala assistenter i affärssystemen att kunna hjälpa oss på en rad sätt. Några exempel är att föreslå ökning av lagernivåer, byte av arbetsledare, merförsäljning till utvalda kunder eller att neka offert till en potentiell kund.

– Det bygger på datavolymer och prognoser. Den digitala assistenten ser trender och kan förutse vad som ska hända, sa Jonas Andersson.

Allt blir molnbaserat

Majoriteten av den utveckling som pågår förutsätter att tjänster levereras i molnet. Det ställer krav på att affärssystemet har en molnbaserad strategi.

– Vi är på väg in i en värld av micro services. Runt affärssystemet kommer det att finnas tusentals smarta tjänster som är möjliga att koppla på systemet. Man abonnerar när man har behovet, och plockar sedan bort det, sa Jonas Andersson.

För att detta ska fungera med tillräcklig prestanda och säkerhet krävs att affärssystemet är byggt för att interagera med omvärlden.

Plug & play-tjänster

Plug and play innebär att användarna kan koppla in och ut tjänster utan installationer. Allt som ska krävas för att komma igång med ett nytt system är en betalning. Det ska gå snabbt, enkelt och smidigt.

– Detta går att göra om systemet är paketerat och avtestat på ett bra sätt. Vi ser redan i dagens upphandlingar att man inte accepterar installationer som tar ett år. Det ska ta max tre-fyra månader, sa Jonas Andersson.

Ta bort repetitiva arbetsuppgifter

Repetitiva och manuella arbetsuppgifter ska tas bort helt. Tiden kan då läggas på värdeskapande aktiviteter istället och lösningen är automatisering.

– De största affärssystemleverantörena erbjuder redan idag RPA, robotic process automation, konstaterade Jonas Andersson.

Resultatet för kunden blir effektivisering.

Från pull till push

Framtidens affärssystem ska vara mer proaktiva. Användarna ska inte behöva logga in för att ta reda på saker – systemet ska istället ge förslag på vad som ska göras. Det effektiviserar verksamheten.

Ögon- och röststyrning tar större plats

Det kanske inte sker helt bokstavligen, och det händer kanske inte imorgon – men på sikt kommer tangentbordet att förlora sin roll.

– Stora affärsleverantörer jobbar intensivt med ögonstyrning och röststyrning nu, de lägger miljarder på det.

Detta kommer att driva utvecklingen, eftersom det tros öka kvaliteten på data i systemet.

– Man kan knappa in något fel, men det är mer sällan som man säger fel, förklarade Jonas Andersson.

Applikationer blir gratis (men data kommer att kosta)

Den tid vi är på väg in i kommer att innehålla en enorm mängd information. 90 procent av all data som finns har skapats de senaste två åren. Och prognosen är att det kommer att öka radikalt, förklarade Jonas Andersson.

Hans spaning är att det på sikt blir i princip gratis att köra applikationer. Det som istället kommer att kosta är att lagra data.

”Hur redo är ni?”

Jonas Andersson avslutade med att lämna över initiativet till publiken. Han konstaterade att många av spaningarna redan finns på marknaden i någon form.

– Men hur redo är ni? Det är ni som måste ta initiativ, ni kan inte vänta på leverantörerna. Era konkurrenter kämpar på, så man bör förbereda sig och hänga på ganska snart, sa Jonas Andersson.