6 anledningar som motiverar ett affärssystemsbyte

Funderar du på ett affärssystemsbyte? Vi vet att det är ett stort beslut som måste ske av rätt skäl. Därför har vi sammanställt de 6 vanligaste anledningarna till varför man börjar titta på nytt affärssystem, för att guida dig rätt. Känner du igen dig?

  1. DET NUVARANDE SYSTEMET SAKNAR FUNKTIONALITET, är svårt att använda, fungerar långsamt och/eller går inte att anpassa. Det här är förmodligen de mest självklara anledningarna, och företag som upplever den typen av problem bör definitivt byta system., är svårt att använda, fungerar långsamt och/eller går inte att anpassa. Det här är förmodligen de mest självklara anledningarna, och företag som upplever den typen av problem bör definitivt byta system.  
  2. DET UPPFYLLER INTE företagets aktuella behov av mobilitet eller affärsinformation.  
  3. PERSONALEN ÄR BEROENDE AV lösningar vid sidan om för att kunna göra sitt jobb. Det här är ett tecken på att något inte står rätt till. Om funktionen inte finns i systemet (eller om den är så krånglig att det är enklare att använda kalkylprogram) får du inte de fördelar du har betalat för, och systemet uppfyller inte verksamhetens behov.  
  4. DU FÖRLORAR AFFÄRSMÖJLIGHETER av skäl som rör kvalitet, priser eller ledtider. Det kanske inte bara beror på systemet, men systemet kan begränsa dina möjligheter att bli bättre på de här områdena.  
  5. FÖRETAGET VÄXER och förändras så snabbt att systemet inte hänger med, och du behöver få bättre kontroll över processerna. Du kanske har växt ur de funktioner som finns, och de funktioner du behöver är för omfattande för att rymmas i en anpassning av systemet.  
  6. BESLUTSFATTARNA ÄR FRUSTRERADE eftersom de inte enkelt kan komma åt den information de behöver om verksamheten, försäljningen och marknaden.