5 steg för att lyckas med den digitala transformationen

5 steg för att lyckas med den digitala transformationen

Alla pratar om digital transformation – ändå är det många företag som inte kommit igång med det digitala på djupet. Här är vår checklista på hur ni kan ta er verksamhet till nästa nivå!

Att driva den digitala transformationen i sin verksamhet är inte ett separat projekt som genomförs och sedan anses vara färdigt. Det är ett arbete som behöver vara en del av den dagliga verksamheten. För att nå dit behövs aktiva beslut från ledningen. Christian Schreil, Product Manager på Jeeves, har tagit fram en checklista med fem steg för en effektiv digital transformation i företaget.

1. Förankra digitaliseringen mot företagets vision och mål

Digitaliseringen ska börja från toppen och knytas ihop med företagets vision och mål. Målen ska löpa som en röd tråd genom arbetet. Det är bra om de uttrycks i mätbara världen som lönsamhet, ökat kundvärde eller minskade kostnader.

”Det hjälper de som arbetar i verksamheten att förstå varför digitaliseringen är relevant och viktig”, säger Christian Schreil.

2. Skapa bryggor mellan det nya och det gamla

För att transformationen ska lyckas behöver det digitala vara närvarande i hela organisationen. Det digitala behöver bli en del av kulturen, och alla ska inkluderas i detta.

Ofta behövs roller och funktioner som utgör bryggor mellan tekniken och affären. De hjälper till att kombinera verksamhetens kompetens kring leverans och kvalitet med den digitala kompetensen. Exempel på roller är CDO (chief digital officer), teknisk affärsutvecklare eller digital fabrikschef.

”Dessa personer får gärna ha en fot i verksamheten och en i tekniken. De ska hjälpa till med att säkerställa att affärsmodellerna är relevanta i en digital värld”, säger Christian Schreil.

3. Bygg ett stöttande nätverk

Rätt stöd är en annan viktig del i att lyckas med den digitala transformationen. Många teknikval är komplexa och kan vara svåra att förstå. Partners som förstår verksamheten kan hjälpa till att välja vad som är relevant utifrån era affärsbehov. Att jobba med bra partners är också ett sätt att få in kompetens i verksamheten. Ansvaret behöver dock fortsatt ligga på företagets egen organisation.  

”Ni är de enda som kan se till att transformationen blir bra. Det ansvaret går inte att outsourca”, säger Christian Schreil.

Ett starkt nätverk består inte dock bara av leverantörer, utan också av kunder. Relationer kommer att få större betydelse framöver, eftersom affärsmodellerna förändras oftare. Ni behöver ha nära kontakt med era kunder för att förstå vad som fungerar på marknaden.

4. Gör transformationen stegvis

För att förändringsarbetet ska bli vardag är det klokt att börja med små projekt som är enkla att lyckas med. Då får de anställda en positiv upplevelse. Dessutom lär ni er av erfarenheten.

Därför är det bra att börja med att införa beprövade tillämpningar av ny teknik, snarare än komplexa projekt.

Inom tillverkning är ett exempel prediktiv analys, alltså AI som förutspår efterfrågan och tillverkningsbehovet av produkter. Det ger en bättre tillförlitlighet i planeringen, skapar trygghet i produktionen och frigör tid. För att bli bra på något behövs övning och kontinuitet. När ni direkt får vinster av digitaliseringen sporrar det till att fortsätta utvecklingen.

5. Stärk personalens kompetens

Inom tillverkningsindustrin finns ett kompetensgap när det gäller det digitala. Att rekrytera digital kompetens och skaffa kunniga partners är ett bra sätt att fylla gapet. Men kompetensen hos befintlig personal behöver också stärkas. Alla måste inte bli specialister, men det behöver finnas en grundläggande förståelse för teknikens möjligheter. Om ni exempelvis förstår vad AI är kommer ni att hitta nya sätt att använda AI för att förbättra kvaliteten och resultaten på det som görs.

"Även om ni inte behöver ha kompetens för att själv arbeta med en teknologi, behöver det finnas personal som kan ta ansvar och arbeta tillsammans med företagets nätverk av partners och kunder”, säger Christian Schreil.

Med tydliga mål, kompetens över gränserna, stöd av kunniga partners och kunder, kompetensförstärkning av personalen och ett metodiskt transformationsarbete har ni goda möjligheter att lyckas med er digitalisering.

”Det gäller att sluta tänka och våga göra. Många små steg hela tiden är bättre än stora steg sällan. Då får ni två vinster – både erfarenhet och resultat”, säger Christian Schreil.

Tips: Vill du lära dig mer om AI? Gå den populära online-kursen Elements of AI på svenska!

Christian Schreil