Genom att visualisera data och göra den begriplig är chansen större att alla på företaget känner delaktighet och engagemang. På köpet blir ni mer effektiva och får både nöjdare kunder och medarbetare. Med hjälp av Jeeves Visualization väljer du vilken information som dina medarbetare behöver för att kunna göra ett bra jobb. Informationen kan visas på en skärm i verksamheten eller varför inte i en bärbar enhet som medarbetaren kan interagera med. Vi har flera färdiga vyer men det går även att ta fram egna, det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som kan visas.

Uppnå en gemensam målbild

Att sätta mål och uppnå dem är grunden i alla företag. Målen baseras oftast på siffror, som förklarar hur det går och vart vi är på väg. Att alla förstår de här siffrorna är en förutsättning för att målen ska realiseras. Med rätt information får du hjälp att fatta viktiga beslut och prioritera rätt saker. Vilka är målen idag? Vad behöver vi göra för att uppnå dem? Går det bra eller dåligt? Om målen är tydliga blir det enklare för alla att jobba mot en gemensam målbild. 

Att vara medveten om siffror tillför värde

Att visualisera data tillför värde både för produktionen, inköpsavdelningen, godsmottagningen, lagret men även för dig som jobbar med företagets kundordrar eller ekonomi. Att visualisera data kan även vara användbart i receptionen eller varför inte i kafeterian?

Integrerad till Jeeves ERP

Jeeves Visualization är integrerad till Jeeves ERP så all data som finns i affärssystemet går att visa och visualisera på ett enkelt sätt. Vårt ramverk är flexibel och byggt för att kunna utökas och vidareutvecklas över tid. Vi har både färdiga vyer som går att använda rakt av eller så hjälper vi er att ta fram precis den vyn ni behöver för att bli så effektiva som möjligt. Du kan även visa data på flera olika platser i verksamheten och informationen kan antingen uppdateras i realtid eller flera gånger per dag.

 

Exempel på användningsområden:

  • Projektstyrd tillverkning
  • Lager
  • Produktion
  • Inköp
  • Godsmottagning
  • Kvalitetsäkring
  • Ekonomi
  • IT ledning
  • HR

Spara tid

Med hjälp av Jeeves Visualization spar du värdefull tid och automatiserar det som tidigare var flera slagningar i affärssystemet och manuellt sammansatta Excellistor. Du minimerar även risken för fel och det blir enklare för er att ha koll på och nå bolagets, avdelningens och individernas mål i verksamheten.

Här kan du läsa mer om fördelarna med Jeeves Visualization
Om alla på företaget förstår datan kan ni jobba snabbare och mer effektivt | Jeeves ERP

 

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss!