Med Jeeves ERP som stöd för maskinindustri hanterar ni de ökade kraven kring kundorienterad tillverkning och automatisering. Jeeves ERP genererar förslag på tillverkning baserat på till exempel order, prognoser, kapacitet och/eller tillgänglighet. Vid överbeläggningar eller mer kostnadseffektiva lösningar kan alternativa operationskedjor användas. 

Lösningen är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy den specifikt för ditt företag. Vår ERP-lösning stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter er organisation där ni är i dag och förbereder er för där ni vill vara i morgon

HÄMTA DEN FULLSTÄNDIGA BRANSCHLÖSNINGSGUIDEN HÄR

Maskinindustrin - en bransch med många utmaningar

Den ökade globala konkurrensen påverkar alla i branschen och ställer krav på ökad effektivisering för att vara konkurrenskraftig, samtidigt som produktionsserierna tenderar att bli kortare och kraven på kundorienterad tillverkning ökar. För att möta konkurrensen och hitta nya möjligheter behövs ett effektivt flöde genom hela kedjan, från prognostisering, inköp, produktionsplanering, tillverkning till försäljning och leverans. Behovet av effektivisering ställer också ökad krav på automatisering. 

Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.
 

Section: Maskin

You might also like:

Customer

PIAB

PIAB implemented Jeeves ERP across its entire Swedish operation.