Jeeves eFaktura passar företag som behöver ett snabbt och effektivt sätt att skicka och ta emot fakturor. Applikationen passar alla företag som regelbundet fakturerar eller vars kunder kräver e-fakturor.

Papperslös fakturahantering sparar tid och pengar och underlättar affärerna med era kunder och leverantörer. Då lösningen skapar punktlig fakturering och kommunikation och undanröjer fel som lätt uppkommer när fakturahanteringen sker manuellt, är Jeeves eFaktura ett måste på dagens konkurrenskraftiga marknad.
 


Fördelar med Jeeves eFaktura

  • Slipp kostnader för utskrifter, kuvert och porto för både utgående och inkommande fakturor

  • Gör bättre affärer med era kunder och leverantörer

  • Automatisera utskickning och mottagning av fakturor och effektivisera attest- och bokföringsprocesserna

 


Funktionalitet 

Fakturering per kund i Jeeves ERP

Genom att markera de kunder som föredrar e-faktura i kundregistret kan man fakturera alla kunder på samma gång. Jeeves ERP vet automatiskt om en faktura ska skickas till leverantören för elektronisk distribution eller om det ska skrivas ut på den lokala skrivaren.

Inkommande fakturor

För att kunna ta emot fakturor behöver ni bara ladda ner inkomna fakturor från leverantören och föra över dem till Jeeves ERP granskningsprogram. När fakturorna väl är mottagna, attesterade och överflyttade till leverantörsreskontran kan de sedan bokföras automatiskt. Processen kan utföras i flera steg eller knytas till ett automatiserat flöde.

Jeeves eAttest

Jeeves eFaktura kan förstärkas av applikationen Jeeves eAttest, vilket är är en webbaserad flödesdriven attesteringsapplikation. Jeeves eAttest kan ta emot alla elektroniska fakturor och sedan driva en attestprocess genom organisationen via ett enkelt webbgränssnitt. När fakturan attesterats förs den vidare i attestkedjan för att bli bokförd.

Kvittohantering och loggfiler

Leverantören hanterar det verktyg ni kommer att använda för att skicka och ta emot fakturor. Systemet ger användaren en tydlig bild av skickade och mottagna fakturor. Fakturorna kan öppnas antingen som pdf- eller tiff-filer och finns tillgängliga i systemet i 90 dagar. 

e-Faktura

Gör bättre affärer med era kunder och leverantörer med papperslös fakturering