Slik velger du riktig skyløsning til din ERP

Molnlösning ERP

Dette med skyløsninger kan føles som en jungel og det er også ulike konsepter som kan være greit å kjenne til. Her finner vi ut hva forskjellen er på å ha din ERP i en privat sky eller en delt sky, såkalt private cloud eller multi-tenant cloud. Vi har vår Head of Product Management Lars Hellberg til hjelp, som forklarer de ulike konseptene og hva de betyr. 

Når man snakker om skyen er det enkelte termer som er gode å kjenne til, og siden ordene opprinnelig er på engelsk og det er vanskelig å oversette til gode norske termer, vil vi for enkelhets skyld bruke de engelske termene i denne artikkelen. 

Det første begrepet er multi-tenant cloud, hva innebærer det? 

-    Multi-tenant er når du deler systemer eller ressurser med andre, det vil si at flere brukere uavhengig bruker samme system uten å legge merke til hverandre. Programmet er multi-tenant, det vil så at det har flere ”leieboere” eller ”tenants”, forklarer Lars Hellberg. 

Hva innebærer multi-tenant når det kommer til ERP? 

-    Hvis du har din ERP i en multi-tenant skyløsning, deler du systemressurser med andre selskaper. Data og innstillinger holdes atskilt, men vanligvis har alle brukere en felles versjon av systemet de bruker. Dette kan bli problematisk når alle skal oppdateres samtidig. Bedriften din kan være midt i den travleste perioden, og da er det ikke et godt tidspunkt å gjøre endringer i forretningssystemet, sier Lars. 

Det andre begrepet vårt, private cloud, hva innebærer det? 

-    Med privat sky får du mange av fordelene med en delt sky, som selvbetjening, skalerbarhet og elastisitet. Men fordelen er at du også får økt kontroll og sikkerhet og at du ikke deler ressurser med noe annet selskap. Vi ser en økende trend for spesielt private skyer og merker at det er flere kunder som har blitt oppmerksomme på og etterspør dette, sier Lars. 

Hva innebærer private cloud når det kommer til ERP? 

-    For mange føles det tryggere å ha sin ERP i en privat sky da forretningssystemet er en så sentral del av virksomheten og i mange tilfeller håndterer data som er virksomhetskritisk. Hvis du har din ERP i en privat sky, vet du at du ikke vil bli påvirket av andre kunder som kjører mot samme miljø. Du kan også styre når oppdateringer skal skje, noe som kan være en stor fordel. Da kan du planlegge disse i perioder av året når det er roligere i bedriften og du slipper å bekymre deg for at det skal oppstå problemer i forbindelse med oppdateringen, sier Lars. 

Finnes det andre typer skyløsninger enn ovennevnte? 

-    Ja, du kan kombinere din private sky med en delt sky og lage en hybridarkitektur, hvor du har din ERP i en privat sky, men samtidig bruker tjenester som deles med andre. Man kan sammenligne det med en bygård, alle beboere har sin egen leilighet men deler noen felles fasiliteter, som vaskerom og garasje, sier Lars. 

Hva er de største forskjellene mellom private- og multi-tenant cloud? 

-    Med en privat sky får du mer kontroll, du har større mulighet til å gjøre justeringer og det er også mulig å kontrollere når systemet oppdateres. For multi-tenant er det ofte billigere å drive da man får stordriftsfordeler ved å dele med andre. Men risikoen er at det kommer oppdateringer du ikke har kontroll over, og at du får økt risiko for forstyrrelser. 

Hvilke aspekter er viktige å tenke på når man skal velge skyløsning for forretningssystemet sitt?

-    Det viktigste enkeltspørsmålet du som bedrift bør stille deg selv er dette med oppdateringer, hvordan foregår oppdateringer i forhold til akkurat vår virksomhet? Og hvilken innvirkning vil systemets oppdateringsfrekvens ha på oss? Hvis bedriften din produserer jord har du mest sannsynlig mest å gjøre om våren, da er det veldig dårlig å ha en systemoppdatering akkurat da som kan forstyrre virksomheten. Da passer det nok bedre en annen tid på året når det er roligere. 

Hvordan ser Jeeves ERP Cloud-løsning ut? 

-    Velger du Jeeves ERP Cloud, kjøper du et forretningssystem som ligger i en privat sky og du får tilgang til det som en tjeneste der du betaler en fast månedlig kostnad. Du betaler for kapasiteten du trenger og dette inkluderer en oppdatering per år som du kontrollerer selv, dvs. når den skal utføres. Vi sørger for at alt relatert til ditt forretningssystem fungerer slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din. Du kan stole på at forretningssystemet ditt alltid vil være oppdatert og fullt funksjonelt. Dette er noe som settes pris på av våre kunder, avslutter Lars. 

Takk for praten Lars, og for at du hjelper oss med å redegjøre for dette.