6 tips til hvordan du kommer i gang med KI

6 tips til hvordan du kommer igan med KI

Det er mange bruksområder hvor produksjonsbedrifter kan bruke KI og bli mer konkurransedyktige. Men mange er kanskje ikke klare over hvordan de skal komme i gang og hva de skal begynne med. Det ønsker vi å bøte på, og her får du våre seks beste tips til hvordan du som produksjonsbedrift kan begynne å forberede og komme i gang med KI.  

6 tips til hvordan du kommer i gang med KI

1. Engasjer organisasjonen

Det er viktig at du forankrer digitaliseringen mot bedriftens visjon og mål – hvorfor skal vi gjøre dette? En vanlig misforståelse om KI er at roboter vil komme inn og overta jobber, og den bekymringen er viktig å ta tak i. KI i seg selv betyr ikke nødvendigvis at arbeidsplasser forsvinner, på den annen side kan mange jobber endre form eller få en annen struktur når ny teknologi åpner for nye muligheter. Det er viktig å huske at det er menneskene i selskapet som er viktige og de som forstår hvordan selskapet leverer verdi til sine kunder. Derfor bør folk på et tidlig stadium engasjere seg i spørsmålet om hvordan KI kan hjelpe selskapet med å levere mer verdi. Er de med på reisen fra start, er det større sjanse for at endringen blir lettere å gjennomføre. 

2. Fremtidens forretningsutvikling er digital

For å lykkes med å omfavne den nye teknologien i fremtiden, er det også viktig å skape broer mellom det nye og det gamle og innse at fremtidens forretningsutvikling er digital. Det vil være behov for bedre grensesnitt mellom IT, de ulike avdelingene og ledelsen. Det vil også være viktig at investeringer i teknologi betraktes som virksomhetens og ikke IT-avdelingens. Det er behov for utveksling og felles fokus på verdi, men også at de ulike avdelingene forstår hverandres utfordringer og får oversikt over hvilken teknologi som er tilgjengelig.  

3. Gjør dataene dine synlige og forståelige

Hvis ikke du i selskapet forstår dine egne data, vil ingen KI i verden gjøre det heller. Forståelige data lar deg forklare hva som skjer i virksomheten og hva de ulike hendelsene skyldes. I forlengelsen er dette også med på å bestemme hvor KI skal brukes. Et eksempel er at hvis selskapets data viser at du ofte underutnytter produksjonskapasiteten din, kan det være verdt å se på om KI kan bidra til å optimalisere dette. Hvis dataene er synlige og forståelige, øker interessen for å beholde de slik de er. Og god datakvalitet er nødvendig for at et digitalt økosystem skal fungere. 

4. Fokuser på kjente problemer der løsningen har en tydelig verdi

Det er mange forutinntatte forestillinger rundt KI, og mange selskaper ser ut til å tro at KI må være "mind blowing" for å gi verdi. Faktisk skaper denne typen forventninger et utrolig press på organisasjoner for å komme opp med ting som kan være direkte umulige eller urimelige å implementere. Og dette fører til at innovasjonsgleden vanligvis renner ut i sanden. Det er bedre å plukke ut kjente problemer og prøve å forbedre dem med KI. For produksjonsbedrifter kan det som gir mest verdi for kundene dine for eksempel være å bli bedre til å levere med høyere kvalitet og til rett tid. Da kan det være verdt å undersøke hvordan KI kan hjelpe til med kvalitetskontroll, produksjonsplanlegging og produktutvikling. Prosessene er der allerede, og det samme er menneskene som jobber med dem og forstår dem. Med KI er det da et potensial for å øke verdien av eksisterende måter å jobbe på og hjelpe personene som har ansvaret for prosessene til å fokusere på de mer verdiskapende aktivitetene. 

5. Hold virksomhetsløsninger oppdaterte

Dine digitale partnere har sannsynligvis en interesse i å tilgjengeliggjøre KI-applikasjoner som hjelper til med å løse og forbedre kjente og tydelige problemer. Det er derfor viktig at du holder bedriftsløsningene oppdatert for å få kontinuerlig tilgang til nye oppdateringer. 

6. Få hjelp av partnere og eksperter

Hvis du har problemer med å se hvor potensialet rundt KI er, spør partnerne dine og andre eksperter. Du har ingenting å tape på å skape samarbeid i og utenfor organisasjonen. Det blir da lettere å tilgjengeliggjøre og avdramatisere problemstillingen og i fellesskap finne veier videre.  Men det viktigste å huske på når det kommer til KI er at vi mennesker sitter i førersetet. Det spiller ingen rolle hvilke endringer vi ønsker å gjøre med mindre alle mennesker i selskapet er involvert og driver den endringen og sikrer at vi kan oppnå økt verdi gjennom teknologi.