Powering the businesses powering the future™

Jeeves ERP, som er en del av Forterro, er en fullserviceleverandør av ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning) for mellomstore bedrifter. Våre kunder er hovedsakelig innen produksjon, distribusjon, engros og servicenæringen.

Bilden visar en maskin på en verkstad

Jeeves ERP er én skybasert og tilpassbart forretningssystem (ERP) for mellomstore bedrifter innen tilvirkning, produksjon, distribusjon, partihandel og i tjenesteindustrien. 

SSiden begynnelsen av 1992 har firmaet hatt en stabil tilvekst och våre kunder finnes i en rekke ulike bransjer, hovedsakelig i Norden og i resten av verden. Vi arbeider nær våre kunder, med alt fra produktutvikling til implementering og produktsupport.

Våre dyktige virksomhets-, produkt- og prosesseksperter har lang erfaring med å hjelpe kunder med å bli unike på sitt marked gjennom å ha et fleksibelt og kostnadseffektivt ERP-system. Jeeves ERP er en forretningssystemløsning som du kan vokse med!

Vi er en del av Forterro, en europeisk multiproduktprogramvareleverandør som alle fokuserer på behovene til industribedrifter.

Vår historie

Jeeves Information Systems ble grunnlagt i 1992 med utviklingen av Jeeves ERP, en forretningssystemløsning som bygger på tanken om at ingen virksomheter er like. Jeeves’ gründere skapte da et system med en genial arkitektur som skulle kunne støtte lettbygde og tilpassede implementeringer, og som skulle kunne føres videre ved hver oppgradering. I løpet av de siste 20 årene har Jeeves lagt til dyp funksjonalitet i kjernen, bygget opp et aktivt nettverk av samarbeidspartnere og kunder og blitt et av de fremste forretningssystemene i Sverige innenfor sitt segment.

Bilden visar Forterros logga

 

Jeeves er siden 2012 eid av Forterro, som er eid av Partners Group. Forterros forretningsidé er å ta markedsledende ERP-selskaper til enda nye høyder gjennom å utvikle og styrke dem. Gjennom et tett samarbeid mellom Forterro og lokale ERP-selskaper får Forterro en stor lokal bransjekjennskap og datterselskapene en sterk global erfaring. På denne måten kan alle selskaper i Forterro-familien dra nytte av hverandre, der datterselskaper er lokale, men med global kunnskap i ryggen.

I dag eier Forterro ikke bare Jeeves i Sverige, men også andre ERP-selskaper i land som Frankrike, Sveits, Polen og Tyskland.