Produkthåndtering

Opprette arbeidsflyter for å håndtere hele lanseringsprosessen til produkter – fra planlegging og konstruksjon til kvalitetskontroller og tester. Systemet kan levere feilfrie produktopplysninger og informasjon om transaksjoner som berører hver enkelt produktlinje. Dette gjør det mulig for deg både å sørge for at produktene blir lønnsomme, og identifisere forbedringsmuligheter

Bilden visar en säljare som visar olika material för golv

Applikasjonsområdet Jeeves Product Management inneholder de verktøyene bedriften trenger for å kunne opprette de arbeidsflytene som trengs for å kunne utvikle produkter og tjenester. Systemet hjelper med alt fra planlegging og design til kvalitetskontroll og tester. 

Effektive arbeidsflyter for raskere produktadministrasjon

 Systemet hjelper med alt fra planlegging og design til kvalitetskontroll og tester. Disse arbeidsflytene kan senere fylles inn med innsiktsfulle opplysninger om bedriften som hjelper til med å treffe informerte beslutninger og raskere føre produktene videre gjennom livssyklusen.

Jeeves Product Management inneholder et antall funksjoner som hjelper produktsjefer med å sikre produktlønnsomhet og og identifiserer forbedringsområder
  • Håndtere og spore en global produkt- og tjenesteportefølje som selges innenfor mange geografiske områder
  • Opprette tilpassede arbeidsflyter som matcher eksisterende prosesser for håndtering av tilbakemeldinger samt forskning og utvikling, samtidig som de kan hente ut innsiktsfulle statistiske oppstillinger vedrørende virksomheten
  • Legge til sjekklister eller tilpassede felt som sporer viktige produktopplysninger, som for eksempel forpakningsmål, farger, vekt eller strekkoder, samt også lage egne rapporter
  • Søke i et hvilket som helst felt eller datapunkt for raskt å kunne svare på spørsmål

Grunnfunksjonalitet i produktledelse

Integrasjoner og tilleggsløsninger

Jeeves ERP kan bygges ut med flere integrasjoner og kompletterende løsninger. En del av dem er konstruert av Jeeves, andre er bygget i samarbeid med ledende programvareprodusenter eller spesialkonstruert av våre produkteksperter. I løsningene brukes systemets åpne arkitektur og verktøy for å konstruere serviceytelser. Ekstra tilleggsløsninger inkluderer PLM-integrasjoner.