Supply chain management

Jeeves ERP er optimalisert for å støtte produsenter og distributører i alle former. Du klarer deg enkelt og sømløst flere lagre, flere valutaenheter og flere språk. Du kan også håndtere kunder og leverandører som befinner seg på ulike geografiske steder.  

Bilden visar ett lager och en truck som jobbar

I Jeeves’ applikasjonsområde for Supply Chain kan du kontrollere prosessene dine og ta beslutninger som vil maksimere lønnsomheten i virksomheten gjennom å minske arbeids- og transportkostnadene og forbedre lagerkorrektheten. Modulen for håndtering av SCM er utviklet for at du skal få fullstendig kontroll over forsyningskjeden og kunne samarbeide på en smidig måte.

Du kan utvide verktøykassen din med tilleggsfunksjoner som lagerhåndtering, transportbestilling og EDI-funksjonalitet fra våre samarbeidspartnere.

 • Lagerhåndtering
 • Lagerpåfylling
 • Optimalisering av lagerbeholdning
 • Innkjøp
 • Leveranser
 • WMS 
 • Transportadministrasjonen
 • InterCompany Transactions 

Med Jeeves ERP for logistikk kan du:

 • Opprett arbeidsflyter som vil bevare alt det som er unikt med deres bedrifts forsyningskjede, når det gjelder alt fra innkjøp og lagerbeholdning til varereturer.
 • Integrer systemets funksjoner med andre enheter og systemer som er viktige for forsyningskjeden, som for eksempel etikettskrivere, skannere, håndenheter, EDI, WMS-systemer, automatiserte lagrings- og hentingssystemer og andre applikasjoner som styrker bedriftens prosesser.
 • Søk i et hvilket som helst felt eller kombiner søk for å svare på spørsmål og løse problemer som angår bedriftens leverandører og samarbeidspartnere.
 • Flytt, legg til eller ta bort felt, og lag egne faner, knapper og rapporter. 

  

Bilden visar Jeeves ERP för logistik

Grunnfunksjonalitet i Jeeves Logistikk & Supply Chain