Thomas Betong

Jeeves ERP ger spar pengar, ger större kontroll, lägre risk och bättre beslutsunderlag till Thomas Betong

Ta kontroll med Jeeves ERP

Thomas Betongs unika Jeeveslösning ger minskade kostnader, större kontroll, lägre risk och bättre beslutsunderlag till företaget.

Produkten de säljer må vara en solid grå massa, men Lars Wiking vet att betongindustrin i verkligheten är ett kaleidoskop av material och även affärsrelationer.

Wiking är IT manager för Thomas Betong, Sveriges ledande betongleverantör, med huvudkontor i Göteborg och försäljning i miljardklassen.

Thomas Betong teamade upp med Omnilog för att utveckla en oslagbar företagslösning för att hantera de komplexa affärer som sker i betongindustrin.

Affärssystemet är ryggraden

Thomas Betong ville använda marknadsavdelningen som mittpunkten i verksamheten, där skulle all central information finnas. Men samtidigt blandas betongen alltid lokalt nära kunden.

Jeeves ERP blev ryggraden i det nya systemet, där kundinformation och konfigurering sköts.  Systemet gör att Thomas Betong kan leverera rätt sorts betong, i rätt mängd, vid rätt tid och till rätt plats från alla nära 40 lokala fabriker som företaget har över hela Sverige.

Att hantera kunderna blev enkelt

“-Att kunna sköta kundvården på ett snyggt sätt är avgörande, helt enkelt för att vi har så många kunder.” berättar Wiking. 

”-Vi säkerställer korrekt kunddata genom UC. Vi kan på så sätt snabbt registrera nya kunder och upprätthålla hög kvalitet på databasen.” 

Naturligtvis kollas också kreditbetyg när kunder beställer betong från Thomas Betong. Om kreditkollen ger anledning till försiktighet med en ny kund, berättar systemet vilken procedur som bör följas. Detta sköts centralt i Jeeves ERP. I ett senare skede, när en order blandas i en av de lokala fabrikerna, kollas kreditbetygen automatiskt mot den centrala databasen, vilket minimerar risken för att order utförs för kunder som inte kan betala.

På samma sätt som hela byggbranschen, är betongbranschen väldigt decentraliserad, med många olika leverantörer. 

Varför? För att byggnader konstrueras så klart där ska byggas, inte i centrala fabriker. Därför blir det också så, att varje nytt byggprojekt betyder nya kombinationer av leverantörer, personer och även kunder. Kraven på tillgänglighet är mycket höga. Betongleveranser till ett stort brobygge kan till exempel inte bli försenade på grund av ett system som ligger nere eller att kommunikationen mellan olika system inte fungerar som den ska.

Vikten av att följa lagar & regler

Enligt EU-direktiv krävs numera också spårbarhet på varje leverans från de lokala fabrikerna. Den exakta betongmixen ska kunna anges. 

”-Vårt system har kapacitet att möta alla dessa krav, även i högintensiva perioder när vi skickar ut en leverans var tredje minut.” säger Wiking. 

”-Vi kan blanda på 90 sekunder, och hur blandningen ser ut kan variera utifrån hundratals olika formler.” 

Det nya systemet blev snabbt en stor konkurrensfördel för Thomas Betong, som har använt Jeeves ERP sedan 1997. 

Enligt Wiking är Jeeves ERP och dess tilläggslösningar centrala delar i Thomas Betongs väldigt effektiva affärsprocesser. Företaget växer ständigt, från årlig försäljning på ca 250 miljoner till nästan det fyrdubbla på tio år, men har inte behövt öka sin administrativa personalstyrka. Kostnaden för en kubikmeter betong har under samma period sjunkit med 16 SEK.

Uppgraderingar & beslutsstöd

“-Det tog ca 8-10 år att tillsammans med Omnilog utveckla den här lösningen,” säger Wiking. 

”-Vi ser hela tiden att Jeeves ERP är stabilt, flexibelt och lätt att utveckla. Att integrera externa lösningar är aldrig några problem som en följd av den öppna arkitekturen. Jeeves arkitektur gör också att det är enkelt att uppgradera, något som är en otroligt stor fördel. Vi har uppgraderat systemet sex gånger och har nästan aldrig spenderat mer än 30 timmar på en uppgradering.”

Wiking ser också Jeeves som ett viktigt beslutsstödsverktyg: 

“-Företagets ledning tar beslut utifrån information som kommer från Jeeves ERP. Vi kan snabbt generera rapporter och i dem identifiera flaskhalsar eller affärsmöjligheter. Just nu fokuserar vi på att minska administrationen och förbättra kunddatabasen och produktionskontrollen, och jag tror att beslutsstödet vi får från Jeeves ERP bara kommer att bli ännu mer viktigt och användbart i framtiden.”

In på en internationell marknad

Thomas Betong vill också göra sitt system till hubben i en internationell expansion. Företaget är redan en del av svenska Thomas Concrete Group AB, med dotterbolag i bland annat Tyskland, Polen och USA. Totalt har företagsgruppen ungefär 300 lokala fabriker och genererar försäljning på ca 3,5 miljarder SEK. 

”-Vi har ett helt skräddarsytt system i grunden. Kan förutsättningarna bli bättre?” avslutar Lars Wiking.