Piwa Food

Stödjer krävande automatisering och kontroll

Piwa Food är ett framgångsrikt handelshus inom livsmedel och kolonialvaror, en marknad som utmärks av högt förändringstempo och ständigt nya utmaningar. När företaget intensifierade arbetet med att utveckla företagets affärsprocesser valdes Jeeves som nytt affärssystem.

Flexibiliteten i Jeeves gör att vi alltid kan anpassa lösningar och funktioner efter nya kundkrav

–Lukas Cronberg

Piwa Foods största affärsområde är att representera producenter där företaget på kontrakt tillverkar och levererar Skandinaviska kedjors egna varumärken. Företaget har också en betydande export och Piwa Food producerar och levererar bl a produkter till IKEA´s världsomspännande varuhuskedja. 

 

Flödesorienterat & automatiserat

Sedan Jeeves ERP togs i drift har Piwa Food blivit en i högsta grad flödesorienterad organisation med en hög automatiseringsgrad inom många administrativa processer. Integrationen av ett VMS-system med Jeeves har bidragit till att ge företaget en extremt kostnadseffektiv logistikkedja under varornas väg från producent till slutkonsument. Möjligheten till kontroll och flexibla affärslösningar med Jeeves är också viktiga framgångsfaktorer för Piwa Food.

Ständig förbättring

– På en föränderlig och tuff marknad där automatisering och kontroll är avgörande för att lyckas är Jeeves ett bra och viktigt stöd för oss. Vi har nått en hög nivå när det gäller automatisering men ser ständigt nya möjligheter att vässa processerna ytterligare. I det arbetet är anpassningsbarheten och flexibiliteten hos Jeeves värdefull, och den ger oss också möjligheter att skräddarsy affärslösningar beroende på kundernas krav, säger Lukas Cronberg som är purchase manager på Piwa Food. Som exempel på kundanpassade lösningar tar Lukas Cronberg möjligheten att i Jeeves lägga till nya funktioner och anpassa utseende på exempelvis fakturor och leveransbesked. Att Jeeves dessutom möjliggör en snabb och enkel kontroll av t ex felkällor i leveranser är också en viktig del av en bred och flexibel kundservice.

Om Piwa Food 

Piwa Food AB i Stenkullen utanför Göteborg startades 1984 och är idag ett av Sveriges främsta handelshus inom livsmedel och kolonialvaror. Leverantörerna utgörs av livsmedelsproducenter från hela världen. Exempel på varor i sortimentet är öl, läsk, mineralvatten, juicer. Konserver, snacks, oljor och djurmat. Företagets produkter finns representerade hos alla ledande dagligvarukedjor i Sverige.

Jeeves ERP för livsmedelsbranschen: Du kanske är intresserad av:

Du kanske är intresserad av:

Customer

Piwa Food

Sedan Jeeves ERP togs i drift har Piwa Food blivit en i högsta grad flödesorie

Customer

Nybergs Deli

Den kraftigt ökade omsättningen och nya kundkrav på bland annat EDI kommunikation var viktiga anl