Keges

Jeeves ERP viktig del i Keges tillväxt och stöd under intensiva sommarmånader när personalstyrka fördubblas. En sak som uppskattas är systemets användarvänlighet, en fördel när många nya säsongsarbetare kommer in i verksamheten

Jeeves ERP för offensiva framtidssatsningar

Keges Grosshandel är Gotlands enda fullsortimentsgrossist. Som ett led i den fortsatta affärsutvecklingen och effektiviseringen av Keges administrativa processer beslutade företaget under våren 2012 att byta till Jeeves som nytt affärssystem.

Keges Grosshandel har under en lång följd av år haft en stabil tillväxt omsättningsmässigt, och en mycket snabb när det gäller antalet artiklar som ryms inom ett stort antal produktgrupper. På några år har sortimentet utökats med ett par tusen artiklar till dagens grossistsortiment på ca 8 000 artiklar. 

Tillväxten, intensiva sommarmånader med en i princip fördubblad personalstyrka och expansionen av produktutbudet har för Keges aktualiserat behovet av ett nytt affärssystem.

–Det nuvarande systemet har varit i drift i många år och även om det har en bra basfunktionalitet fungerar det inte som plattform för de framtidssatsningar vi står inför. 

Några exempel är införande av e-handel, e-fakturering, datoriserade lagerfunktioner, effektivare sökfunktioner för kunderna och förbättrade rapportmöjligheter, säger Magnus Palmgren.

Enkelt att lära sig

Magnus Palmgren pekar också på användarvänligheten i Jeeves som mycket viktig då personalstyrkan under sommaren fördubblas, och det är unga medarbetare som snabbt måste lära sig de administrativa rutinerna:

– Alla som arbetar hos oss berörs på något sätt av systemet och med Jeeves kommer inlärningstiden att bli mycket kortare för extrapersonalen. Med ett gränssnitt som bygger på peka- och klickafunktioner kommer det att gå snabbt för unga medarbetare att lära sig systemet. Givetvis innebär det även en stor avlastning för oss som ansvarar för introduktion och utbildning. Vi frigör tid som istället kan läggas på exempelvis utveckling av nya rapportrutiner där Jeeves ger oss helt nya möjligheter att både förenkla, snabba upp och automatisera.

Om Keges Grosshandel

Keges Grosshandel är Gotlands enda fullsortimentsgrossist. Företaget har ett lagersortiment med ca 8 000 artiklar och kunderna är öns alla restauranger och kafeér. Keges är också leverantör till Gotlands kommuns samtliga verksamheter som t ex skolor, sjukvården och äldreomsorgen.

"Alla som arbetar hos oss berörs på något sätt av systemet och med Jeeves blir inlärningstiden mycket kortare för extrapersonalen."