Index Braille

Jeeves ERP en viktig kugge i Index Brailles tillverkning av skrivare för blindskrift

Bilden visar blindskrivare hos Index Braille

Bättre flyt i tillverkningen med Jeeves Desktopklient 

Nöden är uppfinningens moder, det visste Index Braille. Men att uppfinningen av en skrivare för blindskrift skulle leda till en nästan fullständig dominans på världsmarknaden var svårare att ens fantisera om. Jeeves Desktopklient är en av kuggarna i maskineriet.

Index Brailles grundaren Björn Löfstedts mamma blev tidigt blind och att han förstod snart behovet av skrivare för blindskrift. Björn upptäckte att en majoritet av världens blinda människor är analfabeter, just för att de är blinda och det knappt finns något de kan läsa. Så 1984 tillverkades de första skrivarna med blindskrift i Björns garage i. Idag har företaget Index Braille minst två tredjedelar av hela världsmarknaden för skrivare med blindskrift.

"-Därför behöver vi ett extraordinärt flyt i tillverkningen. Vi måste veta vilka produktionsordrar som bör och kan startas utan krångel", säger Nils Huhta, Development Manager på Index Braille.

Dashboards effektiviserar produktionen

För det använder de Jeeves Desktopklients Dashboard ute på verkstadsgolvet.

En uppskattad funktion med Dashboarden är att den kan fås att automatiskt söka fram och presentera de produktionsordrar som ska sättas igång idag utifrån produktionsplaneringen. Men Desktopklientens dashboard kan även konfigureras till att undvika att presentera de ordar för vilka vissa tillverkningskomponenter tog slut igår.

Säg att de tillverkningskomponenter som tidigare visat sig ha varit restnoterade och därför försenade, levererats igår och då inregistrerats i Jeeves ERP. De produktionsordrarna kan nu sättas igång. Sådana tillverkningsordrar presenteras också.

Alla vet vad de ska fokusera på

"-Produktionsoperatörerna behöver på det sättet inte ha så mycket kunskap i Jeeves för de slipper göra de här utsökningarna utan kan bara sätta igång. Ändå är vi säkra på att vi tillverkar det vi borde just idag. Det gör att vi inte startar ordrar vi kan bli stillastående med och att vi snabbt kommer ikapp där vi ligger efter. Det är viktigt för en effektiv produktion," fortsätter Nils.

Den nya flaggningsfunktionen i Desktopklienten förhindrar också problem. Det innebär att när en order öppnas för att påbörjas så markerar produktionsoperatören det med flaggsymbolen, så att andra operatörer ser att den ordern har initierats och istället tar tag i en annan.

Nils arbetar med att rulla ut den nya Desktopklienten i resten av företaget och kommer använda dess smarta funktioner för att motivera andra att använda den, som de automatiska utsökningarna ovan men då utifrån respektive användares roll.

Post-it lappar ett minne blott

Nils har själv sett hur nyttig andra Desktopfunktioner är som att kunna skriva in interna kommentarer på poster man inte kan avsluta och att flaggmarkera dem. Det innebär att man vet om att posten inte är klar eftersom den dyker upp på dashboarden under flaggade poster. När till exempel reservdelen kommer in och det blir dags att ta tag i posten igen så hjälper den inskrivna kommentaren till att påminna användaren om hur långt arbetet har utförts, vad som saknades och vad som nu behöver göras.

"- Vi slipper komma ihåg detta eller skriva upp det på en gul lapp som ändå ofta försvinner." Det underlättar förklarar Nils Huhta.

Att Desktopmenyn bara innehåller länkar till de Jeevesprogram man själv behöver, gör att användare arbetar bättre med Jeeves. Funktionen att relevanta stödprogram dyker upp i en egen sidomeny för varje programfönster, gör också arbetet smidigare. Då finns de där när de behövs och användaren slipper söka fram dem bland många program och underprogram i Jeeves.

"-Jag ser hur användarna snabbare blir mer självständiga och får mer ut av Jeeves med desktopklienten. Det är bra", säger Nils.

Bidrar till en bättre verksamhetsutveckling

För alla företag finns det vinster i att få sina anställda att inte bara fokusera på sina egna arbetsuppgifter utan att också få dem att se sina uppgifter som en del av företagets hela prestation.

Här har Jeeves Desktopklient fördelar. Hos Index Braille presenteras nu även övergripande information som den ovan i diagram och tabeller i dashboarden.

Alla Jeeves kunder borde använda desktop och dashboards

"- Det är värdefullt att alla medarbetare mer självständigt kan bidra. Här är Jeeves nya Desktopklient med sin dashboard värdefull. Det innebär ett stöd till användare, ett stöd till avdelningar och för hela företaget att vara mindre reaktivt och mer proaktivt. Det är därför vi kommer se till att alla arbetar i Jeeves Desktopklient. Troligen något andra Jeeveskunder också borde ta till sig." säger Nils Huhta, Development Manager på Index Braille och ler.