Hällde

Med Jeeves ERP har Hällde genomfört en rad lyckade effektiviseringsåtgärder och automatiserat processer och fått bättre kontroll. Andra fördelar är att systemet är flexibelt, långsiktigt och mycket kostnadseffekivt

Förbättra marginalerna och automatisera  

I snart 70 år har Hällde producerat beredningsmaskiner för storkök och export sker över hela världen. När Håkan Johansson började som IT-ansvarig såg han en möjlighet att förbättra marginalerna och automatisera den då manuella hanteringen av utleveranser och transport. 

Hällde hade även en utmaning i att kommunikationen mellan order-och packavdelningen var ineffektiv.   

– När jag kom hit hade vi en mix av olika system. Vår prioritet var att hitta ett integrerat system som alla avdelningar kunde dra nytta av och som samtidigt var säkert för framtida behovsförändringar, berättar Håkan.   

Heltäckande och flexibelt

Efter noggrann analys och utvärdering av konkurrerande system föll valet på Jeeves ERP då det tillgodosåg behovet av ett affärssystem med heltäckande basfunktionalitet, som var flexibelt och hade snabb och enkel uppgraderingsteknik.  

Hällde använder mycket av Jeeves ERPs basfunktionalitet i kombination med en del egna anpassningar som de har gjort egen hand eller med hjälp av konsulter.  

– Eftersom Jeeves ERP är så flexibelt upplever jag att systemet långsiktigt är mycket kostnadseffektivt, fortsätter Håkan Johansson. För att förbättra kvalitetstänkandet ytterligare är nästa steg att införa Jeeves CRM, Jeeves BI och ännu mer av Jeeves ERPs funktioner för att hantera transporter.   

Effektivisering genom hela processen

Med hjälp av Jeeves ERP har Hällde lyckats genomföra en rad lyckade effektiviseringsåtgärder. 

Till exempel har de idag ett utarbetat och nedbantat automatiserat flöde. När orderavdelningen skapar en order känner Jeeves ERP automatiskt av om alla beställda produkter finns på lager och när det kan levereras. Plocklistan skrivs ut automatiskt och hamnar på rätt avdelning. Med ett par knapptryckningar får de alla nödvändiga transportdokument och etiketter för godsmärkning och dessa kundanpassas automatiskt. Detta har effektiviserat kommunikationen genom hela processen.  

Får konkurrensfördelar genom systemet

– Nu är kommunikationen effektiv hela vägen från order till leverans och vi har dessutom fått kontroll på lagersaldot. Leveranssäkerheten har ökat, ledtiderna har krympt och kapitalbindningen blivit lägre. I dagens konkurrenssituation har vi haft stor nytta av Jeeves ERP. Vi står för kvalitén i våra egna produkter och med Jeeves ERPs hjälp genomsyrar nu vårt kvalitetstänkande samtliga processer i företaget, berättar Håkan Johansson.  

Låga förvaltningskostnader och snabb uppgradering 

Hällde genomför alla uppgraderingar på egen hand men de brukar ta stöd av konsulter under två till tre dagar. De brukar räkna med en dag för installation, en dag för driftsättning och så eventuellt en reservdag. I övrigt kalkylerar Hällde för två till tre dagars arbete för intern IT samt tre till fem timmar per processägare i intern tid under testfasen. Löpande förbättringar samt justeringar görs inom ramen för normal drift, förklarar Håkan.

-Med tanke på det enkla uppgraderingsförfarandet kan vi hålla oss a jour med all den nya funktionalitet som Jeeves lanserar till marknaden. Att vi samtidigt lyckas hålla våra förvaltningskostnader på en låg nivå bekräftar att vi gjorde rätt när vi valde Jeeves ERP, avslutar Håkan Johansson.