Hällde

Vi uppgraderar snabbt och smidigt

 
AB Hällde Maskiner har gjort många betydande effektivitetsförbättringar sedan Jeeves infördes. Med rätt systemstöd genomsyrar nu kvalitetstänkandet alla processer i företaget. Dessutom lovordas de korta uppgraderingstiderna.
 
 

Efter noggrann analys och utvärdering av konkurrerande system föll valet på Jeeves med sin heltäckande basfunktionalitet, fantastiska flexibilitet och enkla uppgraderingsteknik

– Håkan Johansson

I snart 70 år har Hällde producerat beredningsmaskiner för storkök och export sker över hela världen. Med målsättning attförbättra marginalerna har Hällde med hjälp av Jeeves lyckats genomföra en rad lyckade effektiviseringsåtgärder. – När jag kom hit hade vi en mix av olika system. Vi hade prio på att hitta ett integrerat system som alla avdelningar kunde dra nytta av och som samtidigt var säkert för framtida behovsförändringar. Efter noggrann analys och utvärdering av konkurrerande system föll valet på Jeeves med sin heltäckande basfunktionalitet, fantastisk flexibilitet och snabba och enkla uppgraderingsteknik, säger Håkan Johansson IT-ansvarig.
 

Automatiserade flöden säkerställer hög kvalitet 

 
För några år sedan utfördes mycket av hanteringen kring utleveranser och transporter manuellt. Dessutom var kommunikationen mellan order- och packavdelning ineffektiv. I Jeeves har Hällde utarbetat ett nedbantat och automatiserat flöde. Idag när orderavdelningen skapar en order känner Jeeves automatiskt av om alla beställda produkter finns och när det är dags att leverera. Plocklistan skrivs ut automatiskt på rätt avdelning. Med ett par knapptryckningar erhålls alla nödvändiga transportdokument och etiketter för godsmärkning kundanpassas automatiskt.
 
– Kommunikationen är nu effektiv hela vägen från order till leverans och vi har dessutom fått kontroll på lagersaldot. Leveranssäkerheten har ökat, ledtiderna krympt och kapitalbindningen blivit lägre. I dagens konkurrenssituation har vi haft stor nytta av Jeeves. Vi står för kvalitet i våra egna produkter och med Jeeves genomsyrar nu vårt kvalitetstänkande samtliga processer i företaget, berättar Håkan Johansson.

Stor flexibilitet ger kostnadseffektivitet

Idag använder HÄLLDE mycket av Jeeves basfunktionalitet i kombination med en del egna anpassningar som görs på egen hand eller med konsulthjälp. – Eftersom Jeeves är så flexibelt upplever jag att systemet långsiktigt är mycket kostnadseffektivt, fortsätter Håkan Johansson. För att förbättra kvalitetstänkandet ytterligare är nästa steg att införa Jeeves CRM, Jeeves BI och ännu mer av Jeeves funktioner för att hantera transporter.

Enkla och snabba uppgraderingar

Efter AB Hällde Maskiners initiala projekt med Jeeves har uppgradering skett ett flertal gånger.

 – Det går ju så snabbt och smidigt och den ordinarie verksamheten kan flyta på som vanligt. Dessutom behöver vi inte göra om våra anpassningar vilket är en oerhörd fördel, säger Håkan Johansson.  

Kortfattat går en uppgradering hos Hällde till så här:

  • Genomgång av ny funktionalitet i den nya versionen för att se vilka förbättringsområden som finns.
  • Efter beslut om uppgradering installeras den nya versionen i Hälldes testmiljö. Detta tar normalt en dag.
  • Därefter informeras Hälldes processägare (6–8 personer) om vilka funktionsområden som ska testas i den nya versionen. Test sker av standardflödena parallellt med att den gamla versionen är i drift. Detta brukar i snitt ta mellan tre till fem timmar per processägare under två till tre veckors period.
  • Processägarna ger sitt godkännande att lösningen fungerar.
  • Nästa steg är driftsättning. Detta brukar ske under en helg och tar normalt en dag. Efter detta stängs den gamla versionen ner.
  • Användare jobbar sedan under lite tätare beredskap från IT alternativt konsultstöd under första veckan efter uppgraderingen för att se att allt fungerar som det ska.
  • Uppgraderingen är klar och respektive processägare börjar ta ny funktionalitet i bruk.

Låga förvaltningskostnader

Hällde genomför uppgraderingar på egen hand men brukar ta stöd av konsulter under två till tre dagar. En dag för installation, en dag för driftsättning och eventuellt en reservdag. I övrigt kalkylerar HÄLLDE för två till tre dagars arbete för intern IT samt tre till fem timmar per processägare i intern tid under testfasen. Löpande förbättringar samt justeringar görs inom ramen för normal drift. – Med tanke på det enkla uppgraderingsförfarandet kan vi hålla oss ajour med all den nya funktionalitet som Jeeves lanserar till marknaden. Att vi samtidigt lyckas hålla våra förvaltningskostnader på en låg nivå bekräftar att vi gjorde rätt när vi valde Jeeves, avslutar Håkan Johansson