Färskvaruhuset

Färskvaruhuset arbetar aktivt med ligga steget före både när det gäller lagar och regler samt med att möta de egna kraven på kvalitet och lönsamhet. Med hjälp av Jeeves ERP och ett lagerhanteringssystem har de skapat det systemstöd som krävs för ett väl sammanhållet flöde

Bilden visar köttprodukter på ett bord

Optimerar flödet i organisationen

Livsmedelsbranschen har som de flesta känner till hårda regler vad gäller hantering av varor. Är det dessutom frågan om färskvaror blir kraven än större.

På Färskvaruhuset har man sett möjligheterna att möta utmaningarna med ett modernt, effektivt IT-stöd. Genom att ge personalen verktyg att arbeta rationellt har företaget i nära samarbete med sin Jeeves partner lyckats optimera varuflödet.

– På Färskvaruhuset arbetar vi aktivt för att hela tiden ligga steget före både när det gäller lagar och regler samt för att möta våra egna krav på kvalitet och lönsamhet. Genom att införa Jeeves och ett lagerhanteringssystem utvecklat av vår partner har vi idag skapat det systemstöd som krävs för att våra medarbetare ska kunna arbeta i ett väl sammanhållet flöde, säger John Dunklint, projektledare på Färskvaruhuset. 

Från papper och penna till helt digital hantering 

Utvecklingen innebär att Färskvaruhuset gått från papper, penna och handskrivna plocklistor till orderläggning via webben och orderplock med ringskanner och truckdator.

– Idag använder vi oss mer och mer av Jeeves som plattform för vår dagliga drift, inte bara för orderhantering och lagerfunktioner utan även för delar som avvikelsehantering och reklamation där vi skapat egna funktioner i Jeeves, fortsätter John Dunklint.

Att hantera ömtåliga livsmedel ställer inte minst krav på spårbarhet och temperaturkontroll. Vid ankomstkontroll av gods lagras därför temperatur och ett “batch ID” direkt i företagets databas. Med dessa verktyg går det sedan att följa produkten hela vägen från producent till konsument.

Arbetet med att införa Färskvaruhusets nya IT-stöd har varit en resa med flera intressanta utmaningar. 

– Tack vare det täta samarbetet direkt med utvecklarna hos vår partner har vi hittat de lösningar som matchar just våra behov. Eftersom vi handlar med producenter över hela världen har vi exempelvis behövt ta hänsyn till italiensk standard för EAN-koder, vilken skiljer sig helt från vår svenska. Flexibiliteten i Jeeves har samtidigt bidragit till att vi kunnat behålla vårt breda sortiment, men ändå ha ett effektivt varuflöde och smidig arbetsprocess. vi omsätter vårt lager över två gånger i veckan och har därför stora krav på ett systemstöd som är snabbt att arbeta med i alla led, säger John Dunklint.

Inga felplock och alltid korrekta följesedlar

–  Med införandet av Jeeves har vi genomgående fått bättre kontroll på vårt lagersaldo och med användningen av lagermodulen har vi numera 100% kontroll. Det innebär också att vi i princip inte har några felplock och alltid korrekta uppgifter på följesedlar. Nu kan vi dessutom arbeta med alternativ försäljningsenhet i hela varuflödet, det vill säga att en och samma artikel kan anges både i enhet kilo och i enhet kartong. Den funktionen var vi med och utvecklade då det tidigare saknades stöd för det. Och som ett resultat av införandet av lagermodulen har vi trots fördubblad lageryta kunnat ha kvar samma bemanning som tidigare, säger Färskvaruhusets John Dunklin.