Fagersta Stainless

Inom Fagersta Stainless finns en stark vilja till förändring och verksamhetsutveckling. Jeeves ERP valdes som nytt affärssystem då det fanns ett behov av ett mer flexibelt system som enklare kunde anpassas efter verksamheten

Ett flexibelt affärssystem viktigt för förändringsinriktad ståltillverkare

Fagersta Stainless är en av världens ledande ståltillverkare inriktad på dragen och valsad rostfri tråd. Verksamheten idag kännetecknas av ett högt förändringstempo med fokus på verksamhetsutveckling och ökad effektivitet. Affärssystemet Jeeves har en viktigt roll i den processen.  

"Det är viktigt att vi har ett dynamiskt system som är enkelt att uppgradera och som vi kan växa i"

Inom Fagersta Stainless finns en stark vilja till förändring och verksamhetsutveckling och det arbetet pågår kontinuerligt. Jeeves valdes som nytt affärssystem då det fanns ett behov av ett mer flexibelt och uppgraderingsbart system som enklare än företagets tidigare lösning kunde anpassas efter verksamheten.

– Det var viktigt för oss att få ett system som vi kunde växa i och som också hade en bredare funktionalitet. För oss är det viktigt med användarvänlighet och att informationen är lätt tillgänglig och sökbar för bl a analyser. Jämfört med vår tidigare systemmiljö är Jeeves också betydligt mer integrationsvänligt och det har underlättat vid integrationen av både vårt eget MES-system och ett kemikaliesystem som bl a innehåller säkerhetsföreskrifter, säger Tony Björk som är IT-chef på Fagersta Stainless.

Anpassning av systemet

Det är Jeeves i Stockholm som varit partner till Fagersta Stainless sedan arbetet med en fördjupad förstudie och implementeringen tog fart. Tony Björk är mycket nöjd med samarbetet och menar att verksamhetskonsulterna har en viktig roll i arbetet med att anpassa affärssystemet.

 – Vi gick från ett ganska stelt system till ett mycket flexibelt och det fanns en risk att vi anpassade en lösning som låg för nära den tidigare. Det var väldligt viktigt att vi fick stöd i arbetet med att tänka utanför det traditionella, att se nya möjligheter helt enkelt. Vi ville därför att Jeeves skulle ta en roll både som inspiratör och provokatör i det arbetet och det har verkligen fungerat bra.

Om Fagersta Stainless

Fagersta Stainless AB bildades 1984 och är en ståltillverkare inriktad på dragen och valsad rostfri tråd. All produktion sker i Fagersta där huvudkontor, valstrådsfabrik och trådfabrik ligger. Valstrådfabriken producerar cirka 60 000 ton årligen varav mer än 10 000 ton förädlas till tråd. Produkterna säljs över hela världen direkt eller via ett nätverk av representanter.