Fagerhult

Fagerhult satsar fullt ut på Jeeves ERP som affärssystem i ett flertal säljbolag och produktionsenheter. Systemet kortar ledtider, ökar leveransprecisionen och stöttar Fagerhult i deras tillväxt. 

 

Korta ledtider och precision i leveranserna

Helhetssyn, kundinsikt och starka varumärken är några förklaringar till att Fagerhult utvecklats till en av Europas ledande belysningskoncerner. Valet av Jeeves som affärssystem ska bidra till att ytterligare korta ledtiderna och öka leveransprecisionen.

Fagerhult Belysning har byggt affärerna på ljuset ända sedan den första fabriken grundades 1945. En utpräglad helhetssyn kännetecknar koncernens logistikprocesser. 

Utvecklingen mot allt mer skräddarsydda lösningar bidrar till att kraven ökar på Fagerhults hela försörjningskedja. Lösningen omfattar applikationer för produktion, inköp, lager samt ekonomi. Med en värdegrund där kundinsikt, prestationskultur och innovationsförmåga utgör hörnpelare har Fagerhult haft en stark tillväxt.

Kundanpassade lösningar 

En av många framgångsfaktorer är ambitionen att erbjuda kunder inom ett antal marknadssegment skräddarsydda belysningslösningar. Exempel på sådana segment är kontor, butiker, skolor, industrin samt hälso- och sjukvård. Volymen av kundanpassad produktion blir allt större och en effektiv logistikprocess är en viktig konkurrensfaktor när komplexiteten i produktionen ökar.

– Vi använder internt projektnamnet Planning Excellence för att markera ambitionsnivån i den satsning vi gör för att förbättra logistikprocessen. Det är ännu för tidigt att se effekterna av satsningen men vi ser väldigt positivt på det huvudplaneringskoncept som utvecklats och som innebär många fördelar jämfört med tidigare rutiner som byggde på Excel. En viktig del av projektet är också att utveckla kundservicen med exempelvis snabbare svar på förfrågningar om leveranstider, säger Nina Ström som är projektledare för Jeeves på Fagerhult.

Stöd i utvecklingen på ett kostnadseffektivt sätt

Fagerhults systemmiljö ställer krav på Jeeves integrationsvänlighet då det finns separata affärssystem för försäljning och WMS-system för färdigvarulagret. Ytterligare en utmaning avser flexibiliteten då Fagerhult har tuffa krav på en kundanpassad lösning i standardsystem.  

– Även om vi inte nått ända fram än är vi väldigt positiva till de möjligheter som finns att i Jeeves produktionssystem bygga och anpassa en lösning helt anpassad för vårt behov. Att Jeeves som affärssystem är enkelt att uppgradera och förändra är också viktigt. Fagerhult ska fortsätta att utvecklas och då måste Jeeves kunna stödja den utvecklingen på ett kostnadseffektivt sätt. Låga ägandekostnader är viktigt för oss, säger Michael Åberg på Corporate IT.

Om Fagerhult

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och verksamheter i 17 länder. Företaget skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting och Designplan Lighting.