Constructor

Constuctor valde Jeeves ERP delvis på grund av systemets flerbolagshantering (ICT) men även flexibiliteten och möjligheten till smidiga och kostnadseffektiva uppgraderingar.

Branschledande inom lagerinredning

Koncernen Constructor Group AS är den största leverantören av förvaringslösningar i den kommersiella sektorn. Som ett led i arbetet med att effektivisera det interna transaktionsflödet inom koncernen valde de Jeeves som affärssystem.

Constructor Sverige AB har sitt ursprung i Electrolux och företaget är sedan många år den branschledande leverantören i Sverige av lagerinredningar och arkivinredningar. Positionen har uppnåtts genom en medveten strategi att utveckla egna produkter som tillverkas i egna fabriker vilket ger kontroll på hela kedjan, från idé till färdig installation hos kunderna. 

Koncernen Constructor Group AS är den tredje största leverantören av förvaringslösningar i europeisk industri och den största i den komersiella sektorn.

ICT och flexibilitet avgörande

Avgörande för valet av Jeeves var bland annat systemets flerbolagshantering (ICT) men även flexibiliteten och möjligheten till smidiga och kostnadseffektiva uppgraderingar. Sedan implementeringen har systemet utvecklats kontinuerligt tillsammans med Jeeves. Ulf Sternebratt som är Constructors Group IT Manager kan peka på några av de nyttoeffekter som uppnåtts.

– Ett exempel på vidareutveckling är att vi skapat EDI-kopplingar till våra partners. Det bidrar till att effektivisera och snabba upp informationsflödet vilket är viktigt för oss, och det gäller såväl internt som mot kunderna. Idag handlar det om att svara upp mot kraven på "just-in-time information" och Jeeves hjälper oss göra det. Flerbolagshanteringen har betytt mycket för att effektivisera våra interna flöden och det har också möjliggjort en centralisering av administrationen till vår ekonomiavdelning i Göteborg, säger Ulf Sternerbratt. 

Constructor är starkt drivande i utvecklingen av Jeeves vilket är en utmaning för Jeeves, men Ulf Sternebratt menar att även Jeeves konsulter bidrar med drivkraft. 

– Vi har ett mycket bra partnerskap. Jeeves medarbetare är entusiastiska och framåttänkande vilket har stor betydelse då vår ambition är att fortsätta utvecklingen av systemet så att det alltid är anpassat för nya krav som kan ställas i affärsverksamheten.

Om Constructor

Constructor är sedan många år branschledande leverantör i Sverige gällande lagerinredning och arkivinredningar. Bolaget ingår i Constructor Group AS. Positionen som marknadsledare har uppnåtts genom en medveten strategi att utveckla egna produkter som tillverkas i egna fabriker. Strategin ger full kontroll på hela kedjan – från idé till fungerande installation hos kunderna. Constructor Sveriges huvudkontor och centrallager finns i Göteborg.