INR

Jeeves ERP effektiviserar processerna och är ett brett affärsstöd hos INR

Förbättrade flöden lägger grund för fortsatt tillväxt

Iconic Nordic Rooms (INR) har under de senaste åren utvecklats till ett av Nordens ledande badrumsmöbelföretag med ett starkt växande återförsäljarnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland. INR har fokuserat på att förstärka sitt framgångsrika produkterbjudande genom omfattande satsningar på utveckling av nya produkter med attraktiv design, hög kvalitet och innovativ funktionalitet.

Genom en tydlig tillväxtstrategi har INRs omsättning sedan 2007 organiskt nästan fördubblats samtidigt som bolaget kraftigt stärkt sin lönsamhet. Detta har varit möjligt genom omfattande investeringar för att realisera de tillväxtmöjligheter som identifierats trots ett generellt svagt konjunkturläge. 

INR ingår sedan 2010 i en nordisk koncern (Vanna Group) med ytterligare två bolag vars gemensamma fokus ligger på design och produktion av badrumsmöbler samt duschlösningar. Även de två övriga bolagen har valt Jeeves som nytt affärssystem.

Jeeves ERP stöttar inom ekonomi, order, produktion, lager och försäljning

- Visst skapar Jeeves intressanta synergieffekter mellan bolagen men för oss på INR är det i ett första skede viktigaste att på ett effektivt sätt utnyttja den breda Jeeves-lösning vi valt med bl a ekonomi, order, produktion, lager och försäljning. Vi ser Jeeves som en mycket långsiktig lösning som både ska effektivisera processerna och vara ett bra affärsstöd inom vår organisation, säger Staffan Runemo som är marknadsansvarig på INR i Jönköping.

Att det är en bred Jeeves-lösning INR tog i drift vid årsskiftet 2011/2012 innebär också att samarbetet med Jeeves konsulter varit viktigt under implementeringen, vilket Staffan Runemo betonar.

- Vår Jeeves-lösning har inneburit mycket specialanpassning och i det arbetet har vi haft stor nytta av Jeeves konsulter. De har gjort en viktig insats och verkligen visat att de med engagemang kan sätta sig in i och förstå våra behov.

Om INR

INR i Jönköping är ett av Nordens ledande badrumsmöbelföretag som designar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av produkter genom utvalda återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget erbjuder produkter med kvalitet, funktionalitet och design som framgångsfaktorer och varje år lämnar ca 15 000 kompletta badrumsmöbler fabriken i Jönköping. INR har sedan 2005 haft en årlig tillväxttakt på ca 30%, omsättningen är ca 100 miljoner och företaget har ett 30-tal medarbetare.