Alfa Laval

Alfa Laval och Jeeves samarbete började för snart 20 år sedan med en logistiklösning i divisionen för värmeväxlare. Sedan dess har Jeeves stadigt fått ett allt större förtroende och är numera ryggraden i koncernens tillverkningsprocess. 

 

Alfa Laval fick ett globalt produktionssystem

Alfa Laval har Jeeves som dominerande produktionssystem. Jeeves är därmed ryggraden i koncernens tillverkningsprocess och systemet hanterar inköp, logistik och produktion. Alfa Laval har idag 1400 Jeevesanvändare och finns etablerat i 28 installationer på 3 kontinenter och stödjer Alfa Lavals tillverkningsprocesser i 11 fabriker dygnet runt.

Jeeves är ett av Alfa Lavals globala affärssystem. Samarbetet började för snart 20 år sedan med en logistiklösning i divisionen för värmeväxlare. Därefter har Jeeves stadigt fått ett allt större förtroende.

Peter Löfberg, produktansvarig för Jeeves globalt, berättar:

– Jag var med när vi valde Jeeves 1994. Då var det ett vågat val, Jeeves var ett litet kreativt företag med en ny idé, ett databasbaserat affärssystem. Vi lockades av att kunna ge användarna en Windowsbaserad lösning, men framförallt av att arbeta i SQL och att systemet byggde på en öppen databas. Sedan dess har Alfa Laval förändrats och utvecklats på flera olika sätt. Det har även Jeeves. Vårt system har idag en mycket mer omfattande funktionalitet och körs i hela vår internationella verksamhet. Men grunden, den databaserade arkitekturen, består fortfarande. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för Jeeves framgång och att Alfa Laval är så nöjda.

Det bästa av två världar 

Utvecklingsfilosofin som Jeeves grundar sig på är att använda två separata databaser när affärssystemet utvecklas och rullas ut hos kund; en databas för standardsystemet och en för kundspecifika anpassningar. 

Standardsystemet erbjuder en rik grundfunktionalitet, och till skillnad från många andra affärssystem går det både lätt och effektivt för kunden att göra egna anpassningar till grundsystemet samt hantera dessa anpassningar över systemets livstid utan att tumma på kvalitet och möjligheter till uppgradering. 

Joakim Ryrstedt, ansvarig för Alfa Lavals olika affärssystem, berättar: 

– Vi prioriterar att själva ha stor kontroll och inflytande över hur vi använder och utvecklar våra affärssystem i vår organisation. Med Jeeves har vi fått det bästa av två världar, ett standardsystem med god funktionalitet men samtidigt en lösning som vi kan anpassa i de delar där vi har speciella behov. Genom åren har vi själva gjort en stor andel egna anpassningar i Jeeves inom de områden där vi verkligen vill vara bäst och anser att vi har unika behov.

"Jeeves är förvånansvärt lätt att uppgradera, samtidigt som vi utan större svårighet får med oss de anpassningar vi själva gör"

Hög uppgraderingstakt 

Alfa Laval har kontinuerligt följt med i den utveckling Jeeves erbjuder och uppgraderar ofta för att ständigt ha tillgång till ett modernt system. Joakim Ryrstedt som också har erfarenhet av att arbeta med andra affärssystem förklarar: 

– Jeeves är förvånansvärt lätt att uppgradera, samtidigt som vi utan större svårighet får med oss de anpassningar vi själva gör. 

Alfa Laval har utvecklat flera anpassningar som de vill ha med sig när de byter version. De följer med automatiskt till den nya versionen genom att de hanterats i en egen databas skild från standardsystemet.

Alla pusselbitarna på plats

Alfa Laval är mycket nöjda med Jeeves. Peter Löfberg förklarar:   

–Med Jeeves som vårt produktionssystem har vi alla pusselbitarna på plats för att vidareutveckla verksamheten. Vi har ett system som vi själva förstår och kan arbeta med samtidigt som Jeeves som leverantör ständigt utvecklar systemet och ser till att vi har en modern lösning.

Anpassning för plockningshantering på lagret

Ett tydligt exempel på hur följsamt Jeeves är till verksamhetens krav är en anpassad applikation för koncernens datorbaserade truckdatorer. Genom att göra anpassningar i Jeeves har Alfa Laval skapat en egen lösning vid sidan av standardsystemet som möter speciella behov som finns i verksamheten.

– Med hjälp av våra truckar vill vi kunna plocka och hantera artiklar i våra lager och samtidigt alltid ha tillgång till uppdaterad information och status på de artiklar som finns i lager. Med den nya applikationen som vi själva byggt med Jeeves verktyg kan vi optimera truckarnas plockrunda och undvika att de måste köra flera vändor i lagret, berättar Peter Löfberg. 

Jeeves WMS erbjuder en standardlösning för att mobilt genomföra plockning, flyttning och inventering. Men utifrån Alfa Lavals perspektiv var lösningen optimerad för större lagerenheter och mer komplex än vad de efterfrågade. Därför valde de istället att göra en egen utveckling baserat på Jeeves komponenter.

– Det är en styrka med Jeeves att arkitekturen tillåter oss att göra den här typen av anpassningar. När vi uppgraderar i framtiden behöver vi inte göra om det arbete vi lagt ner på att ta fram den här lösningen utan den kommer automatiskt att följa med in i den nya versionen, säger Peter Löfberg.