Nya lagkrav i Norge: Nyheter inom SAF-T och MEMO projektet

5 utmaningar en ekonomiavdelning har

Norska Skatteetaten lanserar nyheter inom det så kallade SAF-T och MEMO projektet. Vad innebär detta för dig som Jeeveskund?

SAF-T

Skatteetaten justerar kontinuerligt sina krav och Jeeves vill så klart uppfylla dessa krav utifrån våra kunders behov. Därför har vi nu genomfört en del förbättringar i Jeeves ERP. Tidigare lösning med kontomappning på två siffror har kompletterats med ett nytt program och mappningsmöjlighet på kontonivå. Kunder med avvikande kontoplan har nu möjlighet till att mappa sina konton mot exempelvis RF-1167 kontoplan om man så önskar. De sista förbättringarna är tillgängliga sedan den 28 maj, via senaste rättningen (hotfix) på Jeeves ERP version 6 Update 5 samt Jeeves ERP version 5 (14.0.1). Om ditt företag använder en annan version behöver du ta kontakt med din Customer Account Manager (CAM) för att diskutera nästa steg.

Mindre kompletteringar har även gjorts i själva proceduren som nu omfattar mer detaljerad information om företaget och mer komplett information från verifikationsraderna. För att vara säker på att du har så aktuell uppsättning som möjligt är det viktigt att du har laddat ned den senaste proceduren. Ladda ner den själv från vår Supportportal eller ta hjälp av en Jeeveskonsult vid oklarheter.

MEMO projektet 

MEMO är en förkortning av ”Merverdiavgift Modernisering” och är en fortsättning på nya krav på en korrekt och säker redovisning av moms i Norge.

Det nya momsrapporteringskravet kommer gälla från 1 januari 2022. Stöd för det nya kravet kommer finnas från och med version 6, Update 8 som vi lanserar den 31 januari 2022. Alla kunder, även ni som har en äldre version, rapporterar momsen precis som idag. Inloggning och redovisning sker på Altinns hemsida (ID-porten).

För att vara förberedd på de nya kraven kan det vara bra att ta ställning till följande:

Lösningen kommer att baseras på programmet be_vat_grid. Kör ni en annan momshantering idag behöver ni gå över till nya momsprogrammet perbe/taxperiods för att ha rätt förutsättningar för att rapportera enligt det nya lagkravet.

Det är också ett perfekt tillfälle att se över momshanteringen generellt ifall det är några återkommande fel. Känner ni att ni behöver hjälp med detta? Hör av er till Jeeves konsultorganisation.

MEMO projektet strävar efter en automatisk rapportering direkt från företagens ERP system så nästa steg för Jeeves är:

  • xml-filer för export
  • ett API för direktrapportering

Ny VAT-rapport

Vi håller dessutom på att designa en momsrapport för Norge som motsvarar Skatteetatens standardutseende. Den kommer att genereras via SSRS. Om detta är aktuellt för er organisation, hör av dig! 

Kontakta oss eller din CAM