Den hemliga ingrediensen för tillverkare och distributörer inom livsmedelsindustrin

Spårbarhet i livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin är extremt reglerad. För att skydda sina produkter, och de som konsumerar produkterna, är producenter väldigt noga med kvalitet och spårbarhet. Vilka krav som ställs varierar beroende på land, men har en sak gemensamt: det är viktigt att kunna identifiera enskilda produkter, och ingredienserna som dessa produkter innehåller, och de ska kunna spåras hela vägen från ingrediensernas ursprung till slutkonsument eller försäljare. Spårbarhet är grundstenen för kontroll och samtycke inom livsmedelsindustrin.  

För att åstadkomma spårbarhet är två delar essentiella, nämligen identifikation och datafångst, samt datahantering. Dessa kan, och bör, åstadkommas genom ert affärssystem.

Datafångst

Data för spårbarhet måste fångas vid källan, när aktiviteter äger rum. Det är helt enkelt inte nog att fånga dem efteråt. För att minimera inverkan på produktivitet, och för att försäkra sig om noggrannhet och fullständighet, så bör datafångst, om möjligt, göras automatiskt. De flesta företag förlitar sig på etiketter med streckkoder, och scanners (dock spelar RFID och direkt maskinanslutning en stor roll inom vissa företag). Samlingen bör integreras med affärssystemet, för att försäkra sig om att batch-nummer, källa, testresultat och kvalitetsmätning, temperatur, samt andra nödvändiga delar, inkluderas i databasen.

Datahantering

Den andra delen av spårbarhetsekvationen involverar möjligheten att effektivt använda data, genom datahantering och rapportering. Databasen måste kunna göra kopplingar - genom recept och formler, produktionshistorik, samt transaktionsregister - för att knyta ingredienser till halvfärdiga -och färdiga produkter, för att till sist gå ut genom distributionsregistret. Systemet måste kunna följa ett spår i båda riktningarna: röra sig uppåt i kedjan, från en suspekt produkt till att identifiera processer, verktyg, maskinister, skick, samt ingredienser, för att isolera källan till problemet, samt neråt igen, genom kedjan, för att finna andra produkter eller batchar som påverkats på liknande vis.

Det finns ett antal regeringsorgan som kräver denna typ av spårbarhet, men många företag väljer att göra mer än så, för att försäkra sig om kvalitet samt kunders säkerhet. Ju mer detaljerad spårbarhet ni har, desto bättre kan ni isolera problem, initiera lindring och rättning, samt limitera hur mycket som ska återkallas.