Bo Johansson, Jeeves General Manager, sammanfattar ett annorlunda år

Bo Johansson

Vi har nu avslutat 2020 och det blev minst sagt ett år utöver det vanliga. Bo Johansson, General Manager på Jeeves, sammanfattar året.

2020 blev ett år kantat av snabba förändringar, där stor vikt lagts på att säkerhetsställa att medarbetarna mår bra och att kunderna får det stöd de behöver. Den största utmaningen har för Jeeves, precis som för många andra företag, varit ovissheten som pandemin fört med sig. Hur ska vi klara omställningen? Många kunder har haft det kämpigt under året, vilket fört med sig att investeringar har skjutits på framtiden vilket påverkat oss i högsta grad. Men trots allt så har vi klarat oss riktigt bra.

Som bolag hade vi sedan tidigare stor vana av att arbeta digitalt och stötta våra kunder på distans med hjälp av digitala verktyg, så övergången till att inte längre arbeta på kontoret eller vara på plats ute hos våra kunder gick mycket bra. Vi har istället skruvat upp volymen ytterligare: vi pratar med varandra och med våra kunder ännu mer för att alltid bygga den där viktiga närvaron. Events som vi i normala fall genomför fysiskt har genomförts som webinar istället och uppslutningen har varit väldigt bra. Vi upplever att många kanske till och med har mer tid nu när de inte reser lika mycket. Å andra sidan saknar också många att inte kunna ses fysiskt och få den sociala kontakten som är så viktig, men vi är övertygade om att vi så småningom är tillbaka där igen.

Våra kunder har så klart alla påverkats olika av pandemin. Det vi ser nu är att det för många är ett bra tillfälle att se över sina processer och hur man arbetar, att anpassa sig efter den nya situationen. Vi fortsätter att se hög efterfrågan på att uppgradera sitt Jeeves ERP till version 6 då många kunder fortfarande sitter på äldre versioner, jag tror att med den nya funktionaliteten som version 6 erbjuder finns det stora möjligheter att både förfina och förbättra sina processer på så sätt att man kan arbeta mer produktivt.

Ett av mina fokusområden under året har varit att medarbetarna ska må bra, att de ska hålla sig friska och att alla ska ha möjligheten att kunna utföra sitt arbete hemifrån i allra största möjliga mån. I ledningsgruppen har vi lagt mycket tid på att informera alla medarbetare löpande om vad som händer i bolaget för att kompensera för den informella informationen som man naturligt får av att träffa sina kollegor på kontoret vanligtvis.

Vi saknar alla att kunna träffa varandra, våra kunder och partners och jag är övertygad om att vi snart får göra det igen. Men den nya situationen har också inneburit att vi upptäckt hur otroligt bra det faktiskt fungerar att jobba och driva projekt på distans! Det kommer att komma en ny framtid, och då tror jag att vi också kommer att ha lärt oss massor av denna konstiga och oväntade situation. Tills vidare jobbar vi på, och gör allt för att stötta våra kunder och varandra.

Ta hand om er!

Bo Johansson,

General Manager, Jeeves Information Systems AB