Jeeves Service Management kommer med de funksjonene du trenger for å kunne håndtere bedriftens servicevirksomhet. Funksjonene ligger i en fleksibel og konfigurerbar plattform som kan tilpasses helt etter bedriftens unike forretningsprosesser og arbeidsflyter. Med Jeeves Service Management har du uendelige muligheter. Du kan:

  • betjene kunder fra flere bedrifter ved hjelp av funksjoner for å håndtere ulike valutaenheter og språk
  • opprette tilpassede arbeidsflyter som passer med akkurat din bedrifts eksisterende service- og reparasjonsprosess og hente fram innsiktsfull serviceinformasjon
  • få oversikt over lagervirksomheten deres med en alltid oppdatert lagersaldo og integrasjon med systemets faktureringsfunksjoner
  • sikre total sporbarhet av vedlikeholdte og reparerte varer

 


 

Grunnfunksjonalitet

Servicesporing og arbeidflyter

En servicetekniker kan velge å påbegynne arbeidet med en forhåndsdefinert mal for en serviceflyt som angir hvilket standardmateriale og arbeid som trengs for å ta hånd om en bestemt serviceordre. Han eller hun kan også velge å registrere et serviceoppdrag manuelt og rapportere inn den tiden og det materialet som er brukt til arbeidet. Serviceordrer kan opprettes med eller uten tilknytning til en enhetsliste eller et serienummer. Siden Jeeves Service Management er bundet sammen med salgsordrer, prosjektrapportering samt funksjoner for lager og produksjon, så vil teknikerne dine alltid ha tilgang til oppdatert informasjon. De kan for eksempel søke i lageret etter serviceartikler, opprette en innkjøpsordre på utskiftingsartikler eller rapportere et driftsavbrudd.

Reservedeler og lager

Serviceartikler er kjernen i serviceprosessen. Ofte har bedrifter problemer med å opprettholde et godt system for serviceartikler – det å få rett del til rett sted til rett tid for å kunne holde servicenivå-avtalen. Med Jeeves Service Management får bedrifter de verktøyene de trenger for å kunne planlegge lagernivåer og prognostisere etterspørselen etter deler ved hjelp av historisk etterspørselsinformasjon og en plan for kommende servicebesøk. 

Kontaktsenter-støtte

Jeeves Service Management har en grunnleggende kontaktsenter-funksjon som gjør det mulig å svare på kunde- og serviceforespørsler og spørsmål som har med bedriftens produkter og tjenester å gjøre. Jeeves Service Management er direkte bundet sammen med viktige kundeopplysninger, som for eksempel installasjoner, ordre- og faktureringshistorikk, garantiinformasjon og servicekontrakt, slik at representantene dine kan fokusere på å bygge relasjoner med kundene og løse kundenes problemer.

Servicekontrakt, garanti og reklamasjonshåndtering

Jeeves Service Management innlemmer kontraktsforpliktelser i servicearbeidsflyten, noe som gjør det mulig for dere å konsekvent og korrekt prognostisere inntekter og håndtere serviceforpliktelser. Vilkårene både i kontrakt og garantier kan ses helt ned på kundenivå, slik at arbeidsforløpet, for eksempel alt fra hvor og når dere sender en faktura til håndtering av en garantifordring, skal tilsvare standardvilkårene for den aktuelle kunden.

Grafisk planlegging og oppsett av arbeidsplan for feltservice

Med Jeeves’ planleggingssystem kan du se, planlegge og sette opp en arbeidsplan for ressurser på en grafisk måte for effektivt å kunne avhjelpe rapporterte avbrudd, påbegynne reparasjoner, monteringer og andre serviceaktiviteter i felten gjennom at rette person med rette deler, verktøy og kompetanse tildeles et oppdrag på rett sted til rett tid. Med det brukervennlige grafiske grensesnittet vil bedriftens serviceplanleggere kunne vite hvem som er tilgjengelig og kan utføre et oppdrag, og teknikerne deres vil vite hvor de skal være. 

Fakturering

Gjennomført servicearbeid og brukt materiale kan faktureres via ordrerutinen i salgsmodulen eller via oppdragsrutinen i tids-, prosjekt- og oppdragsmodulen. Fakturaene legges inn på kundereskontroen og konteres i henhold til konteringsmaler. Rader med serviceordrer avsluttes og lagres når et serviceoppdrag sluttføres. Hver og en av dem tildeles et artikkelnummer, og mengden spesifiseres. Fakturaer kan genereres før, under og etter at et oppdrag er utført, alt etter de milepælene dere setter opp. Faktureringsprosessen kan også håndtere målerstillingsavlesninger og tar automatisk med prislister, rabattavtaler og andre servicenivå-avtaler og garantier i beregningen. Serviceorden oppdateres med fakturanummer med hensyn på enkel kryssreferanse og sporbarhet.

Mobil feltservice

Jeeves mobilapp leveres med et antall ferdige prosesser, blant annet for feltservice, som gir raskere fakturering, forbedrede marginer, bedre datakvalitet samt et mer profesjonelt og moderne arbeidsmiljø for serviceteknikerne dine. Feltserviceteknikerne dine kan bruke de mobile prosessene i appen for å rapportere timer og materialer, logge merknader samt ta imot signaturer fra kunder, noe som gir serviceteamet bedre sanntidskommunikasjon med kollegaene på kontoret.

Dokumenthåndtering

Med applikasjonsområdet for håndtering av produktopplysninger følger en kraftfull dokumenthåndteringsfunksjon (EDM) som gjør det mulig for produktsjefer å spore og håndtere revisjoner av viktige dokumenter, som for eksempel produktblad, kvitteringer eller produksjonsordrer, og knytte dem sammen med nøkkelprosesser og transaksjoner i Jeeves’ ERP-system. Dokumenter kan vises, sjekkes inn og sjekkes ut basert på rollebaserte tillatelser, noe som sikrer at den mest aktuelle godkjente versjonen alltid er tilgjengelig.