Enten du har som mål å finne nye kunder eller håndtere de eksisterende kundene dine på en god måte, så inneholder Jeeves ERP fullt integrerte CRM-funksjoner og en rekke ulike verktøy for utlevering av ordrer. Det gir kundeservice-personalet de opplysningene de trenger for å skape realistiske forventninger hos kundene når det gjelder priser, ledetider og leveranser. Du kan dessuten forsterke modulen med produktkonfiguratoren, slik at du kan hjelpe kundene dine med å hente fram ordreunike produkter. Med god oversikt over virksomheten kan kundeserviceteamet sørge for fornøyde kunder og oppnå mer nøyaktige resultatprognoser.

Jeeves ERPs applikasjonsområde for salg og kundeservice er bygget opp av svært fleksible salgs- og ordrefunksjoner som kan håndtere alle typer produksjons-, distribusjons- og/eller servicevirksomhet. Jeeves’ salgsverktøy vil hjelpe dere med å få mer kontroll og innsyn i salgsprosesser og inntekter. Systemet kan håndtere produksjonsmiljø som baserer seg på alt fra produksjon til lager, produksjon til ordre, distribusjonskanaler fra direkte-fra-lager-kanaler til direkte-fra-leverandør samt både små enkeltenheter og store globale organisasjoner med enheter spredt utover hele verden.

Jeeves ERPs salgs- og kundeservicemoduler leveres med forhåndsdefinerte prosesser, roller, menyer og skjema som lett kan tilpasses etter deres salgsorganisasjon og salgsprosess. Kunder kan enkelt deles inn i ulike kategorier med tanke på bokføring, statistikk, håndtering av rabatter med mer. Du kan også kategorisere produktene deres akkurat som du vil – legg dem inn på kontoer, dele dem inn i klasser eller grupper på produkt- eller artikkelnivå. Du har også prissettings- og andre klassifikasjonsmuligheter tilgjengelig for hvert produkt og artikkel, med alternativer for språk, enhet, betalingsvilkår, leveringsvilkår, leveringsmetoder, valutaklausuler med mer. Når tiden er inne for å selge noe, har salgsteamet tilgang til et sanntidsbilde av hva som er tilgjengelig for salg og ikke – inklusive produktvarianter og sesongprodukter samt automatisert prissetting basert på avtalte tilbud, prislister, momsberegning og rabatter.
 

 


 

Grunnfunksjonalitet

Available-To-Promise

Bedriftens selgere og kundeservicepersonale har fullstendig innsyn i hvilke produkter og artikler som er tilgjengelige i hele leveransekjeden. De kan enkelt se saldo ved flere ulike lagre og hos flere ulike leverandører. Jeeves ERPs funksjoner for å beregne leveringsdato vurderer mangler, nødvendige innkjøps- og produksjonsordrer, planlagte mottak og utsendinger samt artiklers leveringstider. Med Jeeves ERP kan du føle deg trygg på at når en ordre er opprettet, så vil kunden kunne stole på at leveringsdatoen blir overholdt.

Estimator

Estimeringsverktøyet i Jeeves ERP er en salgskonfigurator som gjør det mulig å velge materiale og reisevei samt service- og vedlikeholdstjenester for enten standardprodukter eller spesialproduserte bestillingsvarer. I beregningen får selgere et 360-graders overblikk over virksomheten, inklusive en gevinst- og tapskontroll, som hjelper dem med å mer effektivt gå videre til anbudsfasen.

Tilbud

Du kan håndtere et stort antall ulike krav når det gjelder priser og rabatter, fra trinnvise priser til kompliserte rabattmatriser. Når kunden er klar til å kjøpe, kan et tilbud gjøres om til en ordre. Du kan også utforme og justere standardtilbud underveis, og knytte dem til e-postkontakter, -lister eller -kampanjer.

Reklamasjoner

Du kan registrere og spore kundereklamasjoner på for eksempel artikler, ordrer og fakturaer og bestemme hvordan de skal håndteres, og hvilke tiltak som skal treffes. Du kan sette opp ulike arbeidsflyter for ulike typer reklamasjoner, og spesifisere hvilke opplysninger som trengs med tanke på planlegging og kontroll av hvordan aktiviteter skal rapporteres.

Bedrift og kontakter

Jeeves CRM gjør det mulig å spore og håndtere bedrifts- og kontaktopplysninger. Systemet gjør det enkelt å skille ut potensielle kunder fra eksisterende, og fraktleverandører fra vareleverandører. Du kan også håndtere kundeunike artikkelnavn, enheter, betalingsvilkår, leveringsvilkår og leveringsmetoder samt også skrive ut eksterne dokumenter på kundens språk. Et kontaktregister kan når som helst knyttes til en bedriftskunde. Akkurat som i et foretaksregister kan kunder klassifiseres basert på hvilke statuser og felt du velger, og enkelt knyttes til arbeidsflyter på samme måte som at for eksempel en knapp kan få systemet til å sende ut en e-post.

Håndtering av salgsprosessen

Alle bedrifters salgsteam følger en unik salgsprosess som baserer seg på velprøvde salgsmetoder. Med Jeeves CRM kan du automatisere og spore kritiske punkter i akkurat deres salgsprosess, tidsstemple statusendringer eller sette opp automatiske arbeidsflyter for for eksempel godkjenning av fakturaer – alt for at dine salgsinntekter skal bli så forutsigbare som mulig. Du kan enkelt håndtere salgsordrer fra mobilappen for salgsordrer.

Muligheter

Salgsteamet kan enkelt knytte salgsmuligheter til bedrifter og kontakter for å hjelpe ledelsen med å få bedre oversikt over bedriftens salgspipeline. Muligheter kan knyttes til markedsføringsaktiviteter og kampanjer, slik at dere kan se hvor effektiv en markedsføringsinnsats er. Via statuser og felt kan du spore nøkkeltall for muligheter, som for eksempel gevinst/tap og årsakskoder. Du kan også velge når salgsprognoserapporter skal opprettes, basert på opplysningene om salgsmulighetene deres i systemet.

Salgsrapportering

Jeeves CRM har støtte for et ubegrenset antall rapporteringsfunksjoner, noe som gjør det mulig å overvåke de prestasjonsmålene som er viktigst for din bedrift. Du kan hente ut prognoser for individuelle selgere for å kunne sammenligne prestasjon med oppsatte salgsmål, eller prognoser for bedriften som helhet for å kunne forutsi mulige salgsinntekter og marginer. I funksjonen som gjør det mulig å utføre pipelineanalyser, kan du hente ut en grafisk oversikt over alle aktive muligheter og vise summen av potensielle inntekter fordelt på salgsfase. I området der du kan håndtere fremtidige inntekter, kan du se fremover mot kommende år og planlegge inntekter basert på bedriftens eksisterende muligheter, gruppert i enten perioder eller kvartal. Jeeves’ CRM-modul kan også samarbeide med applikasjonen Jeeves Business Intelligence (BI) for å gi ytterligere innsikt i bedriftens salgs- og markedsføringsprestasjoner.

Integrasjon med Outlook

Det finnes i praksis ikke en selger som ikke planlegger dagen sin ved hjelp av en Outlook-kalender.  Enten de er ute i felten og besøker kunder, sitter og tar telefon på telefon eller går på det ene møtet etter det andre, så kan medlemmer i bedriftens salgsteam stole på at de kan se alle CRM-aktivitetene sine, som for eksempel opplysninger om kunder, tilbud, muligheter og kontaktpersoner, i Outlook.

Aktivitetsrapportering

Det er mange aktiviteter innen salgs- og markedsføringsarbeid som er avgjørende for å kunne sikre at bedriftens inntektsmål oppfylles. Noen eksempler på slike aktiviteter er utgående telemarkedsføring og oppfølging av rekrutteringer av nye kunder. Ved hjelp av Jeeves’ CRM-modul kan du spore aktiviteter og lenke dem direkte til bedrifter, kontakter eller muligheter.

Håndtering av nye kunder

I systemet kan markedsføringsteamet håndtere rekrutteringer av nye kunder gjennom at de behandles som svar. Til hjelp finnes sjekklister med standardsvar og lenker til aktiviteter. Teamet kan også håndtere nye rekrutteringer som en type salgsmuligheter. Statuser og felt som dere selv velger ut, vil hjelpe dere med å få en bedre forståelse av bedriftens salgsprosess, særlig det som utgjør toppen av salgstrakten deres, og hjelpe dere med å vurdere hvilke tilbud og kampanjer som fungerer best.
 

Kampanjehåndtering 

Jeeves CRM kommer med funksjoner for kampanjehåndtering. Du kan selv opprette distribusjonslister for bedrifter og kontakter basert på hvilke som helst felt eller opplysninger. Disse listene kan du basere på alt fra koder for bransjeklassifisering til de svarene som er kommet ved en tidligere kampanje. Du kan også enkelt kopiere lister som du vil bruke om igjen eller endre, eller du kan bygge lister manuelt. Når en distribusjonsliste er bygget og bedrifter og kontakter er knyttet til kampanjen, kan markedsføringspersonalet sende målgrupperettet informasjon til listen via e-post. Bedrifts- og kontaktlisten inneholder alltid oppdaterte kontaktopplysninger. Med Jeeves Dokumenthåndtering kan brosjyrer og datablad legges ved e-posten som vedlegg. Når kampanjeinformasjonen sendes ut, kan du opprette aktiviteter for den selgeren som er ansvarlig for mottakeren, for å kunne følge opp og se resultatet av kampanjen.

Konkurrentovervåkning

Du kan selv sette opp og gjennomføre omverdensanalyser i Jeeves’ CRM-modul ved hjelp av felt og skjema som kan vise alt fra en SWOT-analyse og produkttilbud til økonomiske nøkkeltall. I Jeeves CRM kan du knytte sammen opplysninger vedrørende vinning over eller tap mot en bestemt konkurrent, sammen med opplysninger om hvilke nøkkelfaktorer som ledet fram til utfallet av et bestemt tilbud.

Viktige kundeopplysninger og dokumenter

Jeeves CRM er fullt integrert med alle andre applikasjonsområder i Jeeves ERP. Dette innebærer at du enkelt kan opprette lenker til transaksjoner som for eksempel ordrer, fakturaer eller åpne serviceforpliktelser, slik at alle ansatte som har kontakt med kundene deres, har et oppdatert bilde av kunden ved hvert kontaktpunkt. Modulen er dypt integrert med Jeeves’ funksjoner for dokumenthåndtering, noe som sikrer at selgerne dine alltid har tilgang til oppdatert produktinformasjon, oppdatert markedsføringsmateriell og maler for for eksempel salgsbrev, kontrakter, avtaler eller tilbud.

 

Integrasjoner og tilleggsløsninger

Jeeves ERP kan bygges ut med flere integrasjoner og kompletterende løsninger. En del av dem er konstruert av Jeeves, andre er bygget i samarbeid med ledende programvareprodusenter eller spesialkonstruert av våre produkteksperter. I løsningene brukes systemets åpne arkitektur og verktøy for å konstruere serviceytelser. Ekstra tilleggsløsninger inkluderer: 

  • Product Configurator
  • Business Intelligence (BI)
  • Inter Company Transactions
  • Electronic Data Interchange (EDI)