Mange tror at nøkkelen til å kunne utvikle nye produkter og tjenester er et plettfritt datagrunnlag. Men selv om dette er viktig, så er det ikke alltid den eneste eller beste måten å nå det endelige målet på. Hvis en produktsjef ikke kan svare på spørsmålet: «Hvor lang tid tar det å få det ferdig?», så innebærer dette at det er et hull ett eller annet sted i prosessen. Applikasjonsområdet Jeeves Product Management inneholder de verktøyene bedriften trenger for å kunne opprette de arbeidsflytene som trengs for å kunne utvikle produkter og tjenester. Systemet hjelper med alt fra planlegging og design til kvalitetskontroll og tester. Disse arbeidsflytene kan senere fylles inn med innsiktsfulle opplysninger om bedriften som hjelper til med å treffe informerte beslutninger og raskere føre produktene videre gjennom livssyklusen.

Jeeves Product Management inneholder et antall funksjoner som hjelper produktsjefer med å sikre produktlønnsomhet og og identifiserer forbedringsområder. Utover disse funksjonene gjør Jeeves’ geniale arkitektur det mulig å tilpasse systemet etter de særtrekk og prosesser som gjør akkurat deres bedrift unik, og gjør det mulig for produktsjefer å:

  • håndtere og spore en global produkt- og tjenesteportefølje som selges innenfor mange geografiske områder
  • opprette tilpassede arbeidsflyter som matcher eksisterende prosesser for håndtering av tilbakemeldinger samt forskning og utvikling, samtidig som de kan hente ut innsiktsfulle statistiske oppstillinger vedrørende virksomheten
  • legge til sjekklister eller tilpassede felt som sporer viktige produktopplysninger, som for eksempel forpakningsmål, farger, vekt eller strekkoder, samt også lage egne rapporter
  • søke i et hvilket som helst felt eller datapunkt for raskt å kunne svare på spørsmål
     

 

Grunnfunksjonalitet

Produktopplysninger

Applikasjonsområdet i Jeeves Product Management tilbyr en utrolig fleksibel funksjon for å definere produkter som kan håndtere alle kombinasjoner av produkter og tjenester, som for eksempel sluttprodukter, halvfabrikata, komponenter, råmaterialer, forpakninger, forbruksvarer, lagerførte / ikke lagerførte produkter, monteringsservice med mer. Produkter kan klassifiseres etter klasse, konto, gruppe, kategori eller type, enten på produkt- eller artikkelnivå, noe som sikrer at produktsjefer kan granske kostnader og prissetting på en innsiktsfull måte. Produkter kan også tildeles nøkkelstatus og felt, noe som gjør det mulig å holde styr på hva som er tilgjengelig for å brukes, hva som kan tilbys og selges, hva som er gått ut av sortimentet, eller hva som helst av opplysninger dere velger å overvåke.

Støtte for attributter/egenskaper

Produktsjefer kan definere produktattributter som frittstående objekter og senere knytte dem sammen med produkter på artikkel-, material- eller virksomhetsnivå. Ofte varierer et produkts kvalitet med tiden, og slike egenskaper eller attributter må være del av produktets saldodefinisjon (lagerpåvirkende attributter). Attributter kan beskrive utseende eller definere hvordan et produkt visuelt skal inspiseres, de kan angi hvordan et produkt skal måles, eller fungere som en sjekkliste eller utgjøre trinn i en prosess. Attributter gjør det mulig å rapportere mot disse produktrelaterte objektene for for eksempel å spore historisk status og historiske verdier eller gjennomføre prosessgodkjenninger mens arbeidet pågår. Applikasjonsområdet i Jeeves Product Management kan støtte akkurat så mange spesifikke attributter som deres bedrift trenger, og vil kunne overføres til den nye versjonen når dere oppgraderer systemet deres.  

Varianthåndtering

Jeeves’ varianthåndtering hjelper bedrifter som selger produkter som finnes i ulike varianter,  til å raskt og effektivt hente ut lagersaldo og sammenligne produkttilgjengeligheten med kundeetterspørselen. Eksempler på slike bransjer er klesindustrien (kvalitet, farge og størrelse), skobransjen (størrelse og farge), møbelindustrien (farge, tøy og materiale), byggebransjen (materiale og lengde). I Jeeves’ funksjon for varianthåndtering er alle artikler knyttet til en moderartikkel, og ved hjelp av en matrise kan hver variant av en artikkel håndteres enkeltvis av systemet, noe som gjør det lett å hente ut salgsstatistikk eller innkjøpsforslag på variantnivå. Jeeves’ varianthåndteringsfunksjon kommer også med innebygde funksjoner for å hjelpe med å håndtere sesongvarer, overskudd og underskudd.

Kostnadsberegning og handlinger

Å analysere produktkostnader er et av de viktigste aspektene når det kommer til produkthåndtering. For å kunne danne seg et representativt bilde av hvor lønnsomt et produkt eller en produktlinje er, trenger en bedrifts produktsjefer tilgang til detaljerte kostnadsberegninger. Jeeves ERP tilbyr svært fleksible funksjoner for å kunne spore produktkostnader ut ifra faktisk eller beregnet kostnad, helt ned til komponentnivå. Dere kan velge å håndtere produksjonskostnader og omkostninger på flere ulike måter og stille inn slik at det tas hensyn til tilkoblingstid, kjøretid, fast og variabelt arbeid med mer. Dessuten kan kostnader til bruk av ulike underleverandører og steder knyttes sammen, systemet tilpasses for å håndtere spesifikke valutaenheter eller start-/vedlikeholdskostnader. Det kan angis handlingsalternativer i forkant eller etter at bestilling er mottatt, og disse kan kontrolleres per enhet/linje for å kunne håndtere varierende kostnader, noe som gjør det mulig å opprette en enkel oversikt over kostnader ut ifra lagersted.

Revisjonskontroll

Jeeves Revisjonskontroll hjelper med å på en visuell måte spore og sammenligne aktuelle og nye produkt- og tjenesterevisjoner. Funksjonen gjør det mulig for produktsjefer å endre en artikkels produktopplysninger, uten at det påvirker den aktuelle godkjente revisjonen, for å effektivisere analyse- og godkjenningsprosessen. Revisionskontroll gjør det mulig å justere dokumenter, ruting, materiallister, attributter, leverandøropplysninger med mer. Alle endringer fargekodes. Når det gjøres endringer i en revisjon, kan produktsjefer enkelt beregne kostnad og prissetting eller kjøre en monteringsanalyse – eller direkte gå i gang med å opprette en arbeidsflyt for å godkjenne endringen.

Workflow Management

Ved hjelp av Jeeves Workflow kan du få greie på hvor lang tid det tar å lansere et produkt, og dermed føle deg mye mer komfortabel med å svare på det alltid nærværende spørsmålet: «Når vil det være ferdig?» Jeeves Workflow vil hjelpe deg med å slutte å styre prosesser via e-post og begynne å bruke arbeidsflyter for å fordele aktiviteter, spore tidsfrister og granske statusen for delresultater.

Dokumenthåndtering

Med applikasjonsområdet for håndtering av produktopplysninger følger en kraftfull dokumenthåndteringsfunksjon (EDM) som gjør det mulig for produktsjefer å spore og håndtere revisjoner av viktige dokumenter, som for eksempel produktblad, kvitteringer eller produksjonsordrer, og knytte dem sammen med nøkkelprosesser og transaksjoner i Jeeves’ ERP-system. Dokumenter kan vises, sjekkes inn og sjekkes ut basert på rollebaserte tillatelser, noe som sikrer at den mest aktuelle godkjente versjonen alltid er tilgjengelig.

Prosjekt

Med modulen Jeeves Product Management er det mulig å opprette prosjekter som knytter sammen alle kostnader, fra opprettelse til reparasjon. Ved hjelp av prosjektfunksjonen kan du også følge opp salgskostnader, kostnader til forskning og utvikling, innkjøpskostnader, RMA-kostnader med mer. Du kan også se om produktet eller tjenesten er lønnsom.

Master Data Management

Jeeves’ funksjon for Master Data Management er ideell for bedrifter som trenger å kunne håndtere opplysninger som endrer seg fra bedrift til bedrift, forretningsenhet til forretningsenhet eller sted til sted. Verktøyene hjelper produktsjefer med å kontrollere informasjon som må oppdateres og håndteres sentralt, og med å lage konverteringsløsninger for informasjon som varierer avhengig av sted, og regler som styrer hva slags informasjon som kan oppdateres eller endres og av hvem. Med Master Data Management kan produktsjefer føle seg sikrere på den informasjonen de bruker for å ta beslutninger.

Integrasjoner og tilleggsløsninger

Jeeves ERP kan bygges ut med flere integrasjoner og kompletterende løsninger. En del av dem er konstruert av Jeeves, andre er bygget i samarbeid med ledende programvareprodusenter eller spesialkonstruert av våre produkteksperter. I løsningene brukes systemets åpne arkitektur og verktøy for å konstruere serviceytelser. Ekstra tilleggsløsninger inkluderer PLM-integrasjoner.