Med Jeeves Økonomisystem kan du gjøre ting som:

 • Ha flere foretak, valutaer og språk.
 • Opprette økonomiske arbeidsflyter basert på brukerdefinerte roller eller prosesser.
 • Enkelt søke i hvert felt eller hvert datapunkt og jobbe deg nedover til enkelte transaksjoner.
 • Flytte, legge til eller ta bort felt og opprette egne faner, knapper og rapporter.

 


 

Grunnfunksjonalitet

Hovedbok

Jeeves Økonomisystem Hovedbok er laget for foretak som selv om de har en kompleks organisasjon med enheter spredt ut over store geografiske områder, trenger å kunne ha full kontroll over økonomien. Takket være den automatiserte integrasjonen mellom forsystem og hovedbok kan brukere enkelt finne og lagre transaksjoner over flere kontodimensjoner. Hovedboken oppdateres kontinuerlig gjennom automatiserte konteringer basert på forhåndsdefinerte tildelings- og konteringsmaler. For å støtte ekstern og intern rapportering har systemet robuste rapporterings-, simulerings- og prognosemuligheter, inklusive forhåndsdefinerte, men foranderlige maler for en rekke lovfestede rapporter. Med den kraftige rapportgeneratoren kan foretaket ditt også designe egne «drill-down»-rapporter som enkelt kan eksporteres ved behov. Antallet rapportfunksjoner kan økes ytterligere med Jeeves Business Intelligence, en løsning bygget av Qlik Sense.

Anleggsreskontro

Jeeves Anleggsreskontro hjelper økonomiavdelingen din med å enkelt håndtere avskrivninger av foretakets  anleggsmidler. Gjennom å automatisk kontere anlegg og inventar og også beregne og føre avskrivninger direkte i hovedboken gir Anleggsreskontro kontroll over anlegg og inventar fra de kjøpes inn til de avhendes. For å lette budsjettarbeidet har systemet også støtte for simulering av framtidige avskrivninger.

Kundereskontro

Jeeves Kundereskontro hjelper deg med å optimere fakturahåndteringsprosessen. Systemet støtter deg hele veien fra en faktura opprettes, bokføres på kundereskontroen og fram til betaling mottas. Med betalingsvilkår som kontrolleres på kundenivå, og adgang til kundens kredittopplysninger kan du opprette automatiserings- og avstemmingsverktøy som gjør det mulig å vise fakturerings- og betalingshistorikk når en faktura registreres. Verktøyene kan også automatisk kontere i hovedboken og kommunisere med kunder vedrørende forfalte fakturaer, renter, innkreving av skyldige beløp og betalingsoppfordringer. Betalinger kan legges inn manuelt eller gjennom å importere betalingsfiler fra banker. Systemet kan også håndtere forskuddsbetaling, debet eller engangsbeløp med flere valutaer. Integrering med hovedboken skjer automatisk via en journal som oppretter bilag i hovedboken.

Leverandørreskontro

Jeeves Leverandørreskontro er dypt integrert med hovedboken og Anleggsreskontro. Systemet gir tilgang til prosessautomatiserings- og avstemmingsverktøy som gjør at virksomheten sparer både tid og penger. Dere kan for eksempel automatisk godkjenne fakturaer, automatisere registreringer i hovedboken og prioritere betalinger for å optimere kontantstrømmen. I kombinasjon med løsningen Jeeves e-Attest kan dere opprette en digital arbeidsflyt og matche fakturaer du skanner inn, med betalingsstatusen deres eller en innkjøpsordre. Jeeves Leverandørreskontro er også tilstrekkelig fleksibel til å kunne håndtere den komplekse organisasjonen foretaket ditt er, og kan enkelt håndtere mange innkjøpsordrer fra mange ulike leverandører med ulike momssatser og valutaer.

Lokalisering og internasjonale betalinger

Jeeves ERP kan lokaliseres for å oppfylle krav til regnskap og rapportering i et visst land eller en bestemt region. Samtidig sikrer systemet at de økonomiske prosessene og opplysningene ikke endres selv om en organisasjon består av flere foretak eller har enheter mange ulike steder. Jeeves Økonomi kan lokaliseres for flere ulike land og har innebygde prosesser som følger lokale regelkrav og også lokale forhold som fakturareferanse og håndtering av betalinger via bank (både nasjonale og internasjonale betalinger). En rekke utbetalingsmåter og prosedyrer er tilgjengelige som standard i løsningen. Systemet kommer også med en mal for å fungere med banker. Noen eksempler på dette er:

 • Telepay – innenriks og internasjonale betalinger via norske banker
 • kredittrådgivning og autogiro (ISO 20022 XML) – innenriksbetalinger og grenseoverskridende betalinger innen det felles betalingsområdet for euro (SEPA)
 • DTAUS og DTAZV – innenriksbetaling og internasjonale betalinger via tyske banker
 • BACS – innenriksbetaling via britiske banker og realkreditorer
 • DTA – innenriksbetalinger og internasjonale betalinger via sveitsiske banker
 • ACH – innenriksbetalinger via banker i USA
 • slovakisk mva.
 • tsjekkisk mva.

Håndtering av flere foretak / flere valutaer

Jeeves Økonomisystem er laget for foretak som består av flere enheter eller foretak. Hovedboken kan vise balanseregnskapet for ett enkelt foretak eller et helt konsern. Deres globale forretningsvirksomhet kan dessuten optimeres slik at dere får en effektiv måte å håndtere flere valutaer, valutakursdatoer og fluktuasjoner i valutakurser på.

Financial Reporting

Med hjelp av Microsoft Reporting Services kan du kjøre flere finansrapporter, som for eksempel resultatregnskap, balanseregnskap og hovedbok. Utformingen av rapportene er koblet til en prosedyre i databasen som samler inn alle data. Det er enkelt å tilpasse rapportene slik at de følger en viss bransje- eller landsstandard.


Jeeves Økonomisystem kommer med en kvalitetsintegrasjon med Microsoft Excel. En bruker kan enkelt søke i hvert felt eller datapunkt inne i systemet for å bygge lister. Lister kan eksporteres til Excel med perfekt overføring av kolonner. Med hjelp av Jeeves’ åpne SQL-database kan data enkelt vris og vendes på i Excels innebygde pivottabeller og rapporteringsverktøy. Jeeves’ løsning kan også importere data fra Excel med hjelp av en av våre mange tilleggsapplikasjoner.

Tilleggsløsninger og integrasjoner

Jeeves ERP kan bygges ut med flere integrasjoner og kompletterende løsninger. En del av dem er konstruert av Jeeves, andre er bygget i samarbeid med ledende programvareprodusenter eller spesialkonstruert av våre produkteksperter. I løsningene brukes systemets åpne arkitektur og verktøy for å konstruere serviceytelser. Ekstra tilleggsløsninger inkluderer:

 • Business Intelligence
 • eAttest
 • eFaktura
 • integrasjon med Excel